Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 21/5/2023)

Ngày đăng: 08-05-2023, 05:00 - Lượt truy cập: 146

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 21/5/2023)​

Thứ hai
08/5/2023

S

- Làm việc.

C

- 14h00: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh nghe các ngành báo cáo về công tác quản lý và giao dự toán kinh phí cho các hội quần chúng được nhà nước hỗ trợ kinh phí nhiệm vụ nhà nước giao.

- 14h00: Đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Thứ ba
09/5/2023

S

- 08h00: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

- 08h00: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh đi kiểm tra việc thực hiện chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững.

- 08h00: Đ/c Nguyễn Hữu Quế-PCT UBND tỉnh họp Tiểu ban đảm bảo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự năm 2023.

- 08h00: Đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh làm việc với Đoàn thanh tra Chính phủ về tình hình khiếu nại, tranh chấp đất đai tại các công ty cà phê trên địa bàn tỉnh.

C

- Làm việc.

Thứ tư
10/5/2023

S

- 08h00: Đ/c Chủ tịch, đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh dự phiên thứ tư Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân dự tỉnh năm 2023 theo chương trình làm việc của BTV Tỉnh ủy.

- 08h00: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh chủ trì họp kiểm điểm về công tác cán bộ.

- 08h00: Đ/c Nguyễn Hữu Quế-PCT UBND tỉnh nghe dự án đầu tư kho xăng dầu Dương Đông.

C

- 13h30: Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến chuyên đề về triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm
11/5/2023

S

- 08h00: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2023.

- 08h00: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh nghe các ngành báo cáo, đề xuất xử lý vướng mắc các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Pleiku.

- 08h00: Đ/c Nguyễn Hữu Quế-PCT UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng báo cáo về đơn giá dịch vụ công ích đô thị.

- 08h00: Đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh nghe báo cáo điều chỉnh chủ trương Dự án xây dựng các hồ chứa nước và hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi.

C

- 13h30: Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Thứ sáu
12/5/2023

S

- 08h00: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy.

- Dự kiến 08h00: Đ/c Nguyễn Hữu Quế-PCT UBND tỉnh cùng đoàn công tác của đ/c Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đi khảo sát một số dự án đầu tư – xây dựng trên địa bàn thành phố Pleiku.

- 08h00: Đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh nghe các ngành báo cáo giải quyết các đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và xử lý các vướng mắc của Công ty cổ phần kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức.

C

- Dự kiến 14h00: Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác đ/c Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.ội Hội

Thứ bảy
13/5/2023

S

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

C

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

Chủ nhật 14/5/2023

S

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

C

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

Thứ hai
15/5/2023

S

- 08h00: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023.

- 08h00: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh đi kiểm tra việc thực hiện chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững.

C

- 14h00: Đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh nghe Sở NN&PTNT báo cáo triển khai một số nhiệm vụ theo văn bản số 77-CV/BCSĐ UBND tỉnh về xử lý cao su kém hiệu quả và vùng tưới thuỷ lợi Ia Mơr.

Thứ ba
16/5/2023

S

- 08h00: Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới theo chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy.

C

- Làm việc.

Thứ tư
17/5/2023

S

- Làm việc.

C

- Làm việc.

Thứ năm
18/5/2023

S

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh tham gia Diễn tập GL-23.

C

- Làm việc.

Thứ sáu
19/5/2023

S

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh tiếp tục tham gia Diễn tập GL-23.

- Dự kiến 08h00: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội thảo chuyên đề về phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước khu vực miền Trung-Tây Nguyên do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

C

- Làm việc.​

Thứ bảy
20/5/2023

S

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh tiếp tục tham gia Diễn tập GL-23.

C

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

Chủ nhật 21/5/2023

S

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh tiếp tục tham gia Diễn tập GL-23.

C

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.​

 

UBND tỉnh Gia Lai

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc