Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng: 16-07-2019, 03:00 - Lượt truy cập: 170

​​Sáng ngày, 16/7, đồng chí Lê Vĩnh Tân- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tac 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị tại điểm đầu cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Đỗ Tiến Đông- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ, các đơn vị trực thuộc Sở Nội và Trưởng các Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.


DSC_4022.JPG

Quang cảnh Hội nghị tại điểm đầu cầu tỉnh Gia Lai

6 tháng đầu năm 2019, ngành Nội vụ đã chủ động chỉ đạo các mặt nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng thể chế, chính sách được tập trung thực hiện đảm bảo thời hạn, chất lượng. Cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt; bộ phận Một cửa, một cửa liên thông tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến ngày 30/6/2019, Bộ Nội vụ đã thẩm tra việc tinh giảm biên chế hơn 41.500 người, tính đến tháng 6/2019 đã giảm được 6,75% so với số giao năm 2015. Tham mưu UBND cấp tỉnh tổ chức, sắp xếp các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, y tế theo hướng tinh gọn, phù hợp với thực tế. Đến nay, có 54/63 cấp tỉnh thực hiện việc sáp nhập các trung tâm có cùng chức năng để thành lập trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật; 437/713 cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế. Hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Về lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng, đã thực hiện gần 600 Quyết định của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ cho hơn 14.00 trường hợp. Các lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; văn thư, lưu trữ; công tác thanh niên, quản lý hội, quỹ và tổ chức phi Chính phủ, cán bộ nữ và các nhiệm vụ khác cũng được ngành Nội vụ quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trong trọng.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Tâm- Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã trao đổi ý kiến xung quanh nội dung triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18 và 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhìn chung, kết quả sắp xếp năm 2018 của tỉnh cơ bản đạt tiến độ và tỷ lệ giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp như kế hoạch đã đề ra. Tính đến 30/6, tỉnh đã triển khai xong việc sáp nhập, giảm được 52 trường mầm non và phổ thông của năm học 2018-2019; sáp nhập và tổ chức lại mạng lưới các trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện, trung tâm y tế tuyến huyện, trung tâm văn hóa cấp huyện; thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở hợp nhất 6 trung tâm hệ dự phòng tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế,… Hiện nay, tỉnh cũng đang khẩn trương sắp xếp sáp nhập các trường nghề, tổ chức lại ban quản lý rừng phòng hộ, sáp nhập một số ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh; sáp nhập các trường mầm non và phổ thông. Đồng thời, việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được thực hiện đồng thời với sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; đảm bảo tổng số cán bộ, công chức nhóm lãnh đạo quản lý và hỗ trợ phục vụ không vượt quá 50% tổng biên chế, nhóm hoạt động nghề nghiệp trong khu vực sự nghiệp chiếm tỷ lệ tối thiểu 65% tổng biên chế. Đến cuối tháng 6/2019, tỉnh Gia Lai đã tinh giản được 1.455 biên chế và 40 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; đã giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP cho 794 đối tượng.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị thời gian tới lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan tham mưu trong lĩnh vực Nội vụ rà soát các nhiệm vụ được giao trong năm 2019 để quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Đẩy mạnh việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế của năm 2020. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ để kịp tời phát hiện và kiện quyết xử lý nghiêm những sai phạm trong thực thi công vụ. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng các phương án, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính của cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo triển khai Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. Ngoài ra, rà soát, đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo điều kiện khi đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, đề cử trong các cơ quan nhà nước.​

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh