Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đối khí hậu

Ngày đăng: 10-05-2022, 02:00 - Lượt truy cập: 110

Ngày 09/5/2022, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 899/CTr-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030.


​Mục đích của Chương trình hành động là nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai Nghị quyết. Đồng thời, nắm rõ các nội dung quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đồng bộ, kịp thời và phù hợp với điều kiện thực tế. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, người đứng đầu trong hệ thống chính trị, các cơ quan, địa phương, đơn vị trong triển khai Nghị quyết đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Nêu cao vai trò các câp, các ngành, các địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng; các nội dung cụ thể về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Hong Điệp.jpg

Minh họa, ảnh Hồng Điệp

Chương trình hành động đã đề ra 02 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện đó là: Nhóm nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu; Nhóm nhiệm vụ tăng cường sinh kế và ứng dụng khoa học công nghệ. Về giải pháp để thực hiện Chương trình gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương các cấp; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh về đầu tư, hỗ trợ đầu tư, tín dụng, đất đai, thuế, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm thu hút các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Tăng cường quản lý, thực hiện quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp; Kiện toàn, đổi mới tổ chức sản xuất; giải pháp về khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại; giải pháp huy động và phát triển nguồn lực; tăng cường Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ gắn với tình hình thực tế địa phương, đơn vị; xác định rõ mực tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và tiến độ thực hiện. Việc triển khai các chỉ tiêu nhiệm vụ phải được thực hiện liên tục và đồng bộ từ tỉnh, huyện, xã, thôn bản, các chủ rừng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp, các sở, ban, ngành, các đơn vị chủ rừng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, tăng cường tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, thường xuyên; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả./.

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc