Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Pleiku bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho gần 180 tổ trưởng tổ dân phố

Ngày đăng: 16-11-2023, 10:00 - Lượt truy cập: 121

​(GLO)- Ngày 14-11, Phòng Nội vụ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố mở lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố năm 2023.


Lớp bồi dưỡng có gần 180 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố của 22 xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku tham gia. Ảnh: Phạm Ngọc

Lớp bồi dưỡng có gần 180 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố của 22 xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku tham gia. Ảnh: Phạm Ngọc

Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 180 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố của 22 xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku. Trong thời gian 3 ngày (từ 14 đến 16-11), các học viên được truyền đạt 5 chuyên đề về: Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; vận động Nhân dân thực hiện quản lý cư trú tại thôn và tổ dân phố; công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng-chống tội phạm và xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện vệ sinh môi trường tại thôn, tổ dân phố; vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách; thực hiện dân chủ ở cơ sở và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động giúp các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố, nhất là ở những nơi mới sáp nhập; đồng thời trang bị thêm kỹ năng, nghiệp vụ công tác nhằm phát huy vai trò của đội ngũ này trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố và xây dựng chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư vững mạnh.

PHẠM NGỌC-GLO

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc