Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 12-05-2022, 02:00 - Lượt truy cập: 529

​Ngày 11/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ (ĐTCV) tỉnh Gia Lai.


​          Hệ thống thư ĐTCV là hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh Gia Lai, được sử dụng nhằm phục vụ việc gửi, nhận thông tin dưới dạng thư điện tử trên môi trường Internet cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc tỉnh Gia Lai trong hoạt động công vụ. Hệ thống thư ĐTCV bao gồm tập hợp hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ, phần mềm quản lý thư điện tử được thiết lập và vận hành trên hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai, có tên miền là @gialai.gov.vn và địa chỉ truy nhập trên môi trường Internet là: https://mail.gialai.gov.vn. Quy chế này gồm 4 chương, 13 điều quy định rõ việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư ĐTCV tỉnh Gia Lai. Quy chế áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Gia và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan liên quan tham gia quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư ĐTCV phục vụ hoạt động công vụ.

dao2.jpg

Minh họa

Theo đó, các thông tin của cơ quan, cá nhân và các thông tin liên quan đến việc trao đổi, gửi nhận qua Hệ thống thư ĐTCV phải được bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.Cơ quan, đơn vị và cá nhân sử dụng Hệ thống thư ĐTCV để trao đổi văn bản, hồ sơ, tài liệu dưới dạng điện tử; thông tin về quản lý, điều hành, phối hợp công tác và những thông tin khác liên quan đến hoạt động thực thi công vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao (trừ các văn bản, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước). Nghiêm cấm sử dụng Hệ thống thư ĐTCV để thông tin nội dung xấu gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tuyên truyền kích động bạo lực, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc; tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định; đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân; quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm; phát tán virus máy tính thông qua tài khoản thư ĐTCV của cơ quan và cá nhân vào Hệ thống thư ĐTCV. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc