Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước và xâm hại trẻ em

Ngày đăng: 27-04-2021, 08:00 - Lượt truy cập: 191

​Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 454/UBND-KGVX chỉ đạo về tăng cường các biện pháp phòng, chống đuôi nước và xâm hại trẻ em.
21duoinuoc.jpg

Minh hoạ, ảnh nguồn internet

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu yêu cầu Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh, trong đó thực hiện nghiêm Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 cùa Quốc hội và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính. Bên cạnh đó, UBND các địa phương, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ việc xâm hại trẻ em. Đồng thời, tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn quản lý; huy dộng sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực có nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em. UBND tỉnh cũng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biển quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình, cộng đồng kiến thức, kỹ năng phát hiện, tố cáo kịp thời các hành vi xâm hại trẻ em; giám sát, trông coi trẻ em, đặc biệt trẻ em nhỏ tuổi.

*Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh mới ban hành Công văn số 463/UBND chỉ đạo về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương chấp hành nghiêm Luật Báo chí năm 2016, Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt dộng báo chí trên địa bàn tỉnh; xử lý kiên quyết, kịp thời và nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định về thông tin, xa rời tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí,...Các cơ quan báo chí địa phương có trách nhiệm thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động, triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu theo quy định, đúng định hướng của Trung ương và của tỉnh bảo đảm phù hợp với từng thời kỳ. Đặc biệt, trong giai đoạn 2021-2025 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc triển khai các Nghị quyết của Đảng; Quốc hội; Chính phủ; Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Tuyên truyền về bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch. Tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, tỉnh nhà ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Tuyên truyền về hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế cùa đất nước, của tỉnh. Song song với đó, đẩy mạnh thông tin, tuvên truyền về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống, khắc phục thiên tai, hiểm họa, dịch bệnh cho cộng đồng./.​


Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc