Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Tăng cường công tác quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 19-10-2023, 02:00 - Lượt truy cập: 1034

Ngày 19/10/2023, UBND tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 2860/UBND-KGVX về việc tăn cường công tác quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.1dinhyen-8101.jpg

 Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động (Ảnh: baogialai.com.vn)

Để phòng ngừa xảy ra các vụ tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh và triển khai Công văn số 4346/LĐTBXH-CSLĐ ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp có môi trường làm việc trong không gian hạn chế phải xây dựng biện pháp, phương án làm việc an toàn, đúng quy định; kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật trong trang cấp, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời hướng dẫn cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn quản lý. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc thẩm quyền quản lý. Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chủ động thông tin, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành của tỉnh, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức việc tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn quản lý./.

         

Ngọc Minh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc