Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai phát huy thế mạnh du lịch, sinh thái - văn hóa gắn với lễ hội

Ngày đăng: 12-01-2004, 06:49 - Lượt truy cập: 392
Trong quy hoạch tổng thể phát triến Du lịch Gia Lai thời kỳ 1998 – 2010, UBND Tỉnh xác định Gia Lai là một tỉnh giàu tiềm năng thiên nhiên và nhân văn, với những nét văn hóa dân gian đặc sắc, nhiều thắng cảnh và địa danh lịch sử có giá trị hấp dẫn khách du lịch.

Trong quy hoạch tổng thể phát triến Du lịch Gia Lai thời kỳ 1998 – 2010, UBND Tỉnh xác định Gia Lai là một tỉnh giàu tiềm năng thiên nhiên và nhân văn, với những nét văn hóa dân gian đặc sắc, nhiều thắng cảnh và địa danh lịch sử có giá trị hấp dẫn khách du lịch.

Trong Chiến lược phát triển chung của ngành Du lịch Việt Nam, Gia Lai được đánh giá như một điểm du lịch sinh thái văn hóa quan trọng của cả vùng du lịch Nam - Trung bộ.

Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XII đã xác định: Du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Phát triển du lịch là trách nhiệm không chỉ của Đảng bộ, chính quyền, ngành Du lịch mà là trách nhiệm chung của các ngành, các cấp, toàn xã hội.

Trong những năm qua, ngành Du lịch Gia Lai đã có những tiến bộ đáng kể. Mức tăng trưởng bình quân ngành du lịch đạt từ 10 - 12%/năm, góp phần cùng các ngành dịch vụ đạt 22 - 24% GDP toàn Tỉnh. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đai hội tỉnh Đảng bộ, góp phần cùng cả nước thực hiện Chiến lược phát triển Du lịch và Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch, trước mắt Gia Lai cần tập trung thực hiện một số nội dung sau: Tăng cường sự hợp tác gắn kết các ngành một cách đồng bộ, thống nhất; hoạch định chính sách cụ thể; hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư các doanh nghiệp an tâm đầu tư, tạo ra nhiều sản phẩm mới phục vụ du khách đến tham quan. Nhanh chóng quy hoạch chi tiết các khu, tuyến, điểm du lịch trọng điểm, các vùng tập trung, liên vùng có tính đến các lợi thế, trên cơ sở quy hoạch tổng thể, từ quy hoạch đó có chính sách ưu tiên thu hút vốn đầu tư cho từng khu du lịch. Tăng cường mối quan hệ giao lưu hợp tác kinh tế - văn hóa với các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, mở rộng các loại hình dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng các khu du lịch, các tour, tuyến điểm du lịch hấp dẫn, nối kết với các tỉnh trong cả nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm nâng cao hình ảnh Du lịch Gia Lai trên thị trường trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho du khách biết về văn hóa – con người các dân tộc Tây Nguyên và các sản phẩm Du lịch Gia Lai. Thật sự coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, đây là yêu cầu cấp bách. nhân tố quan trọng nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ làm du lịch am hiểu nghề nghiệp, tinh thông quản lý, có tầm nhìn chiến lược, hoạch định xây dựng các chương trình mục tiêu, các đề án cho từng giai đoạn, từng năm để Du lịch Gia Lai hòa nhập với du lịch cả nước và quốc tế.

Ngành Du lịch Gia Lai đã và đang phấn đấu, trong giai đoạn 2001 - 2010, mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt từ 12% trở lên, doanh thu du lịch đến năm 2010 đạt 200 tỷ đồng Việt Nam, đón và phục vụ 120 ngàn lượt khách trong đó khách quốc tế 20 ngàn lượt, Du lịch cùng các ngành dịch vụ chiếm tỷ trong GDP toàn Tỉnh từ 26%/năm trở lên.

Để đạt được mục tiêu nêu trên , ngành Du lịch Gia Lai cần:

Đa dang hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, giữ gìn bảo vệ tài nguyên môi trường đảm bảo phát triển du lịch bền vững. Trước hết, tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo mang bản sắc Tây Nguyên. Từ nay đến năm 2010, tập trung đầu tư các khu du lịch trọng điểm; khu du lịch sinh thái thác Phú Cường và lòng hô Ayunhạ (huyện Chư Sê - Ayunpa): căn cứ cách mạng Konhànừng (huyện Kbang): khu du lịch sinh thái lòng hồ laly và thăm nhà máy thủy điện Ialy; khu du lịch Lâm Viên Biển Hồ, TP. Pleiku; khu du lịch vân hóa lịch sử Tây Sơn Thượng đạo (huyện An Khê, Kbang, Long Chơro); nâng cấp các khu vui chơi giải trí hồ Diên Hồng. công viên Đồng Xanh ,xây dựng mới 4 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao.

Đồng thời, Tỉnh có kế hoạch khai thác tốt các lễ hội và những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Gia Lai, hợp tác chặt chẽ với các địa phương trong vùng, đặc biệt với các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên - TP. Hồ Chí Minh... để khai thác hiệu quả các tuyến du lịch trong và ngoài Tỉnh, tiến tới khai thác tuyến du lịch xuyên Á từ Pleiku đi Campuchia, Lào, Thái Lan.

Tỉnh sẽ ban hành các chính sách hỗ trợ để phát triển du lịch như: thuế sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu tiên nguồn vốn vay xây dựng cơ bản với lãi suất thấp; hỗ trợ kinh phí cho việc lập quy hoạch chi tiết các khu du lịch trọng điểm... Đây là điều kiện thuận lợi thu hút nguồn vốn đầu tư, các nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án về du lịch ở địa phương, góp phần thúc đẩy ngành Du lịch Gia Lai phát triển bền vững.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh