Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Thực hiện công tác quản lý nhà nưóc về thanh niên trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 28-04-2021, 08:00 - Lượt truy cập: 111

​Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 465/KH-UBND về thực hiện công tác quản lý nhà nước (QLNN) về thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.


TN tình nguyện.jpg

Thanh niên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Theo đó, để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đã đề ra 07 nội dung để thực hiện. Trong đó, năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và đặc điểm tình hình của địa phương, tiếp tục tập trung thực hiện đảm bảo: 100% thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, sinh viên và học sinh; 60% thanh niên nông thôn, đô thị, tôn giáo, dân tộc thiểu số và công nhân được học tập Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên. Tổ chức bồi dưỡng và nâng cao trình độ, năng lực QLNN cho ít nhất 40% cán bộ, công chức trẻ cấp xã trong tỉnh. Phấn đấu giải quyết việc làm cho ít nhất 20.000 thanh niên (ưu tiên giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, thanh niên dân tộc thiếu số); 100% thanh niên là sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh và 60% thanh niên đang tìm kiếm việc làm được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm; có ít nhất 500 thanh niên được đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; có 60% lao động thanh niên được đào tạo nghề; 70% thanh niên trong lực lượng lao động được giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng, hội nhập thị trường lao động trong nước và quốc tế; 70% thanh niên làm việc ở các khu công nghiệp, khu kinh tế được trang bị kiến thức pháp luật, hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động, kiến thức về kỹ năng an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp. Vận động thu hút được 90% thanh niên tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng. Phấn đấu 70% thanh niên, vị thành niên được trang bị kiến thức, kỹ năng về sức khỏe, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, kiến thức kỹ năng sống, bình đẳng giới, và phòng chống bạo lực gia đình; 80% thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên di cư được tiếp cận với thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục,…Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu, các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; triển khai thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ và tổ chức thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ./.

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc