Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022

Ngày đăng: 21-09-2022, 05:00 - Lượt truy cập: 112

​Ngày 21/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2141/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Đẩy mạnh Chuyển đổi số Quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo"; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai Khóa XVI “về Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến 2025, định hướng đến năm 2030" và Chương trình hành động số 921/UBND-CTHĐ ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước. Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Chuyển đỏi số quốc gia.jpg

Minh họa, nguồn Internet

Chủ đề năm 2022 là“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân". Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại. Theo đó, từ ngày 01/10 đến hết ngày 10/10/2022 các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan đoàn thể tỉnh; các cơ quan báo chí địa phương và các đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức phổ biến thông điệp Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 tới toàn bộ người sử dụng trên các nền tảng số có số lượng người dùng lớn. Tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số Quốc gia trên các chuyên trang, chuyên mục, kênh thông tin của các cơ quan báo chí địa phương; Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, xã; hệ thống thông tin cơ sở; các Trang/Cổng thông tin điện tử tổng hợp, các trang mạng xã hội phổ biến (như Facebook, Youtube, TikTok, Zalo....) của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh,… Đồng thời, Các Sở, ban, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp chủ trì phát động các sáng kiến chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết thực trước mắt và lâu dài cho đơn vị, người dân trên cơ sở các sáng kiến theo phát động của Bộ, ngành trung ương trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến 15/10/2022.

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh mang tinh thần thiết thực, sáng tạo, tiết kiệm và hiệu quả, không phô trương, hình thức. Các hoạt động cần được triển khai đa dạng, linh hoạt, khoa học, hợp lý, tận dụng ưu thế của công nghệ số để các nội dung hoạt động có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số./.

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc