Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Ngày đăng: 14-08-2019, 03:00 - Lượt truy cập: 299

Sáng 14/8, tại Hội trường 2/9, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ XII. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy. Dự Hội nghị, về phía lãnh đạo UBND tỉnh có đồng chí Đỗ Tiến Đông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
DSC_1674.JPG

Quang cảnh Hội nghị 

Nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc học tập, quán triệt và tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết đã có chuyển biến, từng bước đổi mới nội dung, phương thức, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhu cầu của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được đổi mới theo hướng phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương và gắn với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Công tác sơ kết, tổng kết và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện có hiệu quả. Cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng; không ngừng tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đề cao trách nhiệm chính trị, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên, liên tục đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc tuyên truyền, học tập, nghiên cứu, thực hiện nghị quyết; giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy các cấp để thực hiện đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ.

DSC_1673.JPG

Đồng chí Dương Văn Trang phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang nhấn mạnh, thời gian qua công tác xây dựng Đảng đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả  quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, cởi mở; tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, từ đó đề xuất những biện pháp khắc phục trong thời gian tới./.


Ngọc Minh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh