Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2023

Ngày đăng: 22-03-2023, 03:00 - Lượt truy cập: 177

Ngày 21/3/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 629/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các hội, đoàn thể của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2023.


​Theo đó, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc trong việc chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em. Tăng cường công tác phối hợp về thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em; thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác trẻ em.

Trẻ em.jpg

Minh họa

Trong đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và địa phương có liên quan tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh tại thành phố Pleiku; tổ chức chương trình Tết Trung thu cho trẻ em tại huyện Đăk Đoa; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động về thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em. Thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, minh bạch nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cho trẻ em. Triển khai, duy trì, nhân rộng các mô hình đã được hỗ trợ từ nguồn lực trung ương và viện trợ quốc tế. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, nhất là về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. Rà soát, đánh giá kết quả công tác phối hợp liên ngành về công tác trẻ em. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai, thực hiện các chính sách, giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học đặc biệt là trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực; nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh về quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Triển khai việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức cho học sinh. Sở Y tế thực hiện các giải pháp, chương trình, đề án về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo. Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Công an triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo lực với trẻ em và trẻ em vi phạm pháp luật. Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quyền và lợi ích của trẻ em theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, địa phương hợp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ an toàn cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại; phòng ngừa tái phạm, quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật,...

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các địa phương phân bổ, lồng ghép, sử dụng hiệu quả ngân sách địa phương, bố trí hợp lý nhân lực theo thẩm quyền để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ về trẻ em trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, mô hình của Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030, các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em. Vận động, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, minh bạch nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cho trẻ em. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc trong việc chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em. Phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình, trường học; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông; hỗ trợ và chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em. Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em; trợ giúp, hỗ trợ, can thiệp kịp thời cho trẻ em có nguy cơ và bị xâm hại, chăm sóc thay thế, ưu tiên chăm sóc thay thế tại môi trường gia đình cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột sức lao động. Chú trọng truyền thông đến từng gia đình, lớp học, cộng đồng dân cư, đặc biệt tại vùng khó khăn, dân tộc thiểu số về kiến thức, kỹ năng chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình trẻ em, các vấn đề của trẻ em. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo thực hiện quyền trẻ em. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt là các vụ xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc