Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

​Triển khai thực hiện Nghị quyết 148 /2015/ NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh khóa X–kỳ họp thứ 11 về tình hình thực hiện các chỉ tiêu đạt được giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm 2016-2020

Ngày đăng: 05-02-2016, 03:00 - Lượt truy cập: 1828

Triển khai thực hiện Nghị quyết 148 /2015/ NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh khóa X–kỳ họp thứ 11 về tình hình thực hiện các chỉ tiêu đạt được giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm 2016-2020 của tỉnh Gia Lai​​


Đính kèm văn abrn tại đây:

KH phat trien kinh te-xa hoi 5 năm (2016-2020).pdfKH phat trien kinh te-xa hoi 5 năm (2016-2020).pdf

UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc