Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Xây dựng Gia Lai thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên

Ngày đăng: 28-09-2020, 03:00 - Lượt truy cập: 281
(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) .

Sáng 28-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) long trọng khai mạc tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh, những thành tựu đó là hết sức tự hào, tạo tiền đề, niềm tin để Gia Lai quyết tâm phấn đấu đạt thành tựu cao hơn trong thời gian tới.

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy


Trên cơ sở đánh giá thẳng thắn, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Trần Quốc Vượng đã có những chỉ đạo định hướng phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ đến.

Đồng chí cũng tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, ý chí, nghị lực của mình để xây dựng Gia Lai thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên; góp phần cùng với cả nước thực hiện thành công mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu đáp từ, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo. Ảnh: Đức Thụy


Phát biểu đáp từ, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên khẳng định: Những chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Trần Quốc Vượng là nguồn động viên và định hướng hết sức quan trọng, có ý nghĩa đối với Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn tới. Đại hội xin nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện ý kiến chỉ đạo của đồng chí để tập trung thảo luận đưa vào Nghị quyết Đại hội, cụ thể hóa trong các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sắp đến.

“Đại hội mong muốn và tin tưởng rằng, trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí để Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của địa phương”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên kỳ vọng.

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng (thứ 2 từ trái sang)-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao đổi với các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Trần Quốc Vượng (thứ 2 từ trái sang)-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao đổi với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đức Thụy


Cũng trong phiên khai mạc Đại hội sáng 28-9, các đại biểu đã tập trung trí tuệ và phát huy tinh thần trách nhiệm thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội.

 

Gợi ý thảo luận, đồng chí Hồ Văn Niên đề nghị các đại biểu đánh giá khái quát kết quả đạt được, tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, làm rõ các giải pháp thực hiện trong thời gian đến để bổ sung, chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020-2025.


Đề cập đến kinh nghiệm trong trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, đại diện Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện, đại biểu Vũ Hồng Duy-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-cho rằng, xây dựng nông thôn mới phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị; trong đó phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể là hết sức quan trọng. Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân phải được đặt lên hàng đầu; xác định người dân là chủ thể, người trực tiếp làm, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện và được hưởng lợi kết quả.

 

Ngoài ra, phải có cách làm phù hợp với điều kiện của từng địa phương thông qua lựa chọn nội dung, nhiệm vụ ưu tiên, vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách; đẩy mạnh phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân; định kỳ tiến hành sơ kết để rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt nhằm nêu gương học tập và nhân ra diện rộng...

 

Đại biểu Vũ Hồng Duy-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện. Ảnh: Đức Thụy
Đại biểu Vũ Hồng Duy-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện-phát biểu thảo luận. Ảnh: Đức Thụy

 

Tham luận tại Đại hội, đại biểu Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) cũng đánh giá lại kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, làm rõ những hạn chế, tồn tại; đồng thời đề xuất một số giải pháp về xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; ưu tiên thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực.

 

đại biểu Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh)
Đại biểu Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư-trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy


Chiều nay, Đại hội sẽ tiếp tục chương trình làm việc với các nội dung quan trọng gồm: bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); lấy phiếu giới thiệu của đại biểu dự Đại hội về nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới sẽ diễn ra vào cuối ngày để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Báo Gia Lai điện tử sẽ thông tin kịp thời diễn biến Đại hội đến quý độc giả.


NHÓM P.V

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh