Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần (từ ngày 06/10/2022 đến ngày 13/10/2022)

Ngày đăng: 14-10-2022, 09:00 - Lượt truy cập: 182

​1. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2022:

Tính đến ngày 13/10/2022, toàn tỉnh gieo trồng được 217.801 ha cây trồng các loại (Tăng 1.772 ha so với tuần trước), đạt 98,4%KH, bằng 99,8% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 40.639,6 ha đạt 101,6%; lúa rẫy 8.650,7 ha đạt 101,8%; ngô 33.768 ha đạt 94,7%; sắn 67.365 ha đạt 97%; lang 3.696 ha đạt 117%; đậu các loại 18.379 ha đạt 101%; rau, dưa các loại 21.052 ha đạt 106%; lạc 2.385 ha đạt 99,4%; mè 2.316 ha đạt 93%; mía trồng mới 882,4 ha đạt 176,5%; cây hàng năm khác 8.546 ha đạt 88%; cao su tái canh 1.000 ha đạt 500%; cà phê 2.506 ha đạt 81%; điều 530 ha đạt 177%; hồ tiêu trồng mới 333,5 ha; cây ăn quả 5.253 ha đạt 63%; cây dược liệu 498 ha đạt 92%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Cây sắn: Qua rà soát bệnh khảm lá virus hại sắn diện tích nhiễm 5.979 ha (giảm 43 ha so với tuần trước), trong đó: Diện tích nhiễm nhẹ 5.319ha; nhiễm trung bình 505 ha; nhiễm nặng 155 ha. Phân bố tại Krông Pa 5.390 ha, Ayun Pa 177 ha, An Khê 110 ha, Ia Pa 100 ha, Phú Thiện 129 ha, Kbang 23 ha, Đak Pơ 50 ha.

- Cây mía: Xén tóc gây hại 117,5 ha mía bị xén tóc gây hại, tương đương so với  tuần trước, giảm 69,5 ha so với cùng kỳ, phân bố tại huyện Kbang, thị xã An Khê, Đak Pơ, Krông Pa; bọ hung gây hại diện tích nhiễm 58 ha, tương đương so với tuần trước, giảm 24,3 ha so với cùng kỳ, gây hại An Khê, Đak Pơ; bệnh trắng lá mía gây hại rải rác, không đáng kể.

- Cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm gây hại 1.013 ha, giảm 16 ha so với tuần trước, giảm 165,5 ha so với cùng kỳ, gây hại tại các vùng trồng tiêu như Mang Yang, Đak Đoa, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê….Bệnh chết nhanh gây hại diện tích nhiễm 15 ha, tương đương so với tuần trước, giảm 33 ha so với cùng kỳ năm trước, gây hại cục bộ tại Chư Sê, Mang Yang, Đak Đoa.

3. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thuỷ sản:

Trong tuần, từ ngày 07/10 đến ngày 13/10/2022, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi làm 09 con lợn mắc bệnh của 01 hộ tại thôn Đoàn Kết thuộc xã Chư Răng, huyện Ia Pa, buộc phải tiêu huỷ với tổng khối lượng 466 kg; lũy kế từ ngày 12/9 đến nay bệnh Dịch tả lợn Châu Phi làm làm 197 con lợn của 06 hộ/3 thôn tại 02 xã, 2 huyện Krông Pa (xã Ia Rsươm), Ia Pa (Chư Răng) mắc bệnh, buộc phải tiêu huỷ với tổng khối lượng 7.101 kg.

Ngành nông nghiệp đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp khống chế, dập tắt các ổ dịch bệnh; xuất cấp hóa chất hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh động vật.       

4. Trồng rừng: Tính đến ngày 13/10/2022, trên địa bàn tỉnh đã trồng được 6.421 (tăng 315 ha so với tuần trước) đạt 80,3% KH; Trồng rừng tập trung 5.233,54 ha; Trồng rừng phòng hộ 30,00 ha; Trồng cây phân tán 1.157.485 cây (tương đương 1.157,485 ha).

5. Quản lý, bảo vệ rừng: Trong tuần phát hiện 06 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Tang vật, phương tiện tạm giữ 9,485 m3 gỗ tròn thuộc loài thông thường, 8,9 ster củi, 120 kg Phong lan, 02 công nông và 03 rìu, rựa. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 13/10/2022 là 265 vụ vi phạm (đã xử lý 162 vụ).

6. Phòng chống thiên tai: Trong tuần không có báo cáo thiệt hại do thiên tai của các địa phương.

7. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 10 đến ngày 13/10/2022 là 123,6 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 4.373,2 tỷ đồng, đạt 80,8% so với dự toán Trung ương giao, đạt 75% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 28,9% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 4.348 tỷ đồng, đạt 86,7% so với dự toán Trung ương giao, đạt 80,1%  so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 4,2%  so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 25,1 tỷ đồng, đạt 6,3% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 98,7% so với cùng kỳ.

8. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 3.627,34 tỷ đồng (điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công năm 2022 tại quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 do hụt thu tiền sử dụng đất); tính đến ngày 13/10/2022 đã giải ngân 1.336 tỷ đồng (tăng 18,6 tỷ đồng so với tuần trước), đạt 36,8% kế hoạch, trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 1.204,9/3.216,3 tỷ đồng, đạt 37,4% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương giải ngân 911,1 tỷ đồng, đạt 46,2% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 293,8 tỷ đồng, đạt 23,5% kế hoạch).

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 131,1/411 tỷ đồng, đạt 31,9% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 129,1 tỷ đồng, đạt 41,4%; Vốn ngân sách trung ương 1,85 tỷ đồng, đạt 1,93%).

9. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Công tác GPMB đã bàn giao cho đơn vị thi công 124,88/126,6 km (đạt 98,64%); còn lại 1,72/126,60km tuyến tránh đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến quốc lộ cũ: Đã bàn giao 100% mặt bằng.

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 25,435/27,155 km đạt 93,66%; còn lại 1,72/27,155 km (TP. Pleiku 6,18/6,71 km, còn lại 0,53km của 02hộ dân và 01 tổ chức; Thị xã An Khê 11,06/11,56 km, còn lại 0,5 km với 6 hộ dân; huyện Đak Pơ 1,4/2,09 km, còn lại 0,69 km với 26 hộ dân (Đối với vướng mắc tại huyện Đak Pơ, chiều ngày 29/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức làm việc với huyện Đak Pơ để hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc và đôn đốc huyện đẩy nhanh tiến độ).

- Đã di dời 88/162 cột điện và 5/11 Trạm biến áp.

10. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Đang rà soát, tiếp thu ý kiến các sở ngành và hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Thành viên UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến.

- Đối với Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai: Liên danh tư vấn đang rà soát, bổ sung, chỉnh sửa theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3110/VP-NL ngày 28/9/2022.

- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đã được tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý Bộ Tài Nguyên và Môi trường, đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa báo cáo ĐMC và báo cáo Quy hoạch tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ để tham mưu UBND tỉnh trình Ban thường vụ Tỉnh uỷ.

11. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tính đến 13/10/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho cho 109 lao động đang làm việc tại 14 doanh nghiệp với số tiền 161 triệu đồng (tương đương tuần trước).

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tính đến ngày 13/10/2022, đã hỗ trợ 228,84 tỷ đồng[1] (tương đương tuần trước).

- Tiếp tục thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí; gia hạn nộp thuế cho các đối tượng theo quy định; đến nay đã giảm thuế VAT 2% (đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) là 310 tỷ đồng; tổng giá trị của của việc giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 16 tỷ đồng; giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP là 49,301 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế 350 tỷ đồng.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, cập nhật lên hệ thống đầu tư công để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao vốn theo công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2).

12. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm TTXH: Trong tuần, thụ lý điều tra 12 vụ, hậu quả làm chết 02 người, làm bị thương 02 người, thiệt hại tài sản khoảng 300 triệu đồng. So với tuần trước, tăng 01 vụ, tăng 02 người chết, giảm 01 người bị thương. Gồm: Giết người 01 vụ (Đak Pơ), Cố ý gây thương tích 02 vụ (Đak Đoa, Phú Thiện), Trộm cắp tài sản 06 vụ (Ayun Pa, Chư Prông, Chư Sê, Đak Pơ, Ia Grai, Kbang), Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ (Pleiku), Vô ý làm chết người 01 vụ (Krông Pa), Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức 01 vụ (Pleiku).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện, bắt 04 vụ/05 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy (Pleiku 03, Chư Pưh 01); so với tuần trước tương đương số vụ, tăng 01 đối tượng; thu giữ 08 viên thuốc lắc, 04 gói ma túy dạng khay, 01 gói ma túy đá. Xử lý 05 vụ/18 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (Pleiku 04, Chư Pưh 01), so với tuần trước tăng 02 vụ, tăng 15 đối tượng.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 05 vụ (Pleiku, Chư Pưh, Ia Grai, Ia Pa, Phú Thiện), làm chết 06 người, làm bị thương 01 người; so với tuần trước, tương đương số vụ, tăng 03 người chết, giảm 02 người bị thương. Nguyên nhân: Lấn đường 03 vụ, đang điều tra 02 vụ.

          - Tai, tệ nạn xã hội: Tự tử 02 vụ (Pleiku, Chư Prông), chết 02 người. Điện giật 01 vụ (An Khê), chết 01 người. Tự ngã, tai nạn khác 02 vụ (Chư Prông, Chư Sê), chết 01 người, bị thương 01 người.

- TTATGT: Tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1.641 trường hợp vi phạm, tạm giữ 04 ô tô, 263 mô tô, 461 giấy tờ các loại; xử phạt 1.771 trường hợp, số tiền 1,297 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 79 trường hợp.

[1] Hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ là 82,671 tỷ đồng, hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ là 146,176 tỷ đồng.


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc