Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Triển khai các biện pháp cấp bách để phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày đăng: 09-03-2023, 04:00 - Lượt truy cập: 267

Ngày 09/3/2023, UBND tỉnh ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách để phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.4-7380.jpg

Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại Ayun Pa (Ảnh: Trần Đức)

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác PCCCR mùa khô 2022 – 2023. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp an toàn về PCCCR, quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các hộ dân về kỹ thuật xử lý thực bì trong sản xuất nương rẫy không để xảy ra cháy lan vào rừng. Chỉ đạo tăng cường hoạt động của Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện, nhất là việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn trong việc thực hiện trách nhiệm của chủ rừng về PCCCR theo đúng quy định định. Bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, tổ chức tuần tra tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, tiếp nhận và xử lý thông tin các điểm cháy trên hệ thống cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm (http://kiemlam.org.vn) và hệ thống phát hiện sớm cháy rừng “Hotspot GLA", “Gia Lai FFW" để kiểm tra, xác minh, tổ chức chữa cháy kịp thời khi có cháy rừng xảy ra; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác PCCCR theo quy định. Yêu cầu các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thông báo thời gian đốt xử lý thực bì trồng rừng và đốt nương làm rẫy cho UBND cấp xã, đơn vị chủ rừng ở gần biết để theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn nhằm kiểm soát quá trình sử dụng lửa trong xử lý đốt thực bì.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thường xuyên dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng 3 lần/tuần trong suốt thời gian cao điểm của mùa khô; tổ chức lực lượng canh trực 24/24 giờ, nắm chắc thông tin cháy rừng, theo dõi cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng để phát hiện sớm các điểm cháy nhằm huy động lực lượng chữa cháy kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; tăng cường công tác tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại các khu rừng trọng điểm dễ cháy, phát hiện sớm cháy rừng, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ dập tắt cháy rừng ngay khi mới phát sinh trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn trên diện rộng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm) và các địa phương trong trường hợp chữa cháy rừng khi có yêu cầu. Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ chuẩn bị các phương án, lực lượng, phương tiện, vật tư tham gia chữa cháy rừng; sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu. 

Các đơn vị chủ rừng phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; theo dõi và nắm chắc diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý; tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn, nhất là các khu vực trọng điểm và diện tích rừng trồng của đơn vị có nguy cơ xảy ra cháy cao. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR cho cộng đồng dân cư, vận động người dân ký cam kết an toàn lửa rừng, phát tài liệu, tranh tuyên truyền, đóng các bảng nội quy, pa nô, ... về công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân khi đốt nương rẫy, thực bì để chuẩn bị canh tác xung quanh rừng, gần rừng không để lửa cháy lan vào rừng, thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn về PCCCR; kiểm soát chặt chẽ các đối tượng ra vào các khu vực rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cộng đồng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng thực hiện các biện pháp PCCCR; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

Công điện nêu rõ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị chủ rừng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng trên địa bàn mà không có biện pháp ngăn chặn, chữa cháy và báo cáo kịp thời./.


Ngọc Minh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc