Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Kế hoạch đấu thầu

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đo đạc, chỉnh lý lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố pleiku và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính hiện có toàn tỉnh Gia Lai thuộc dự án điều chỉnh t

Tên dự án Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đo đạc, chỉnh lý lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố pleiku và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính hiện có toàn tỉnh Gia Lai thuộc dự án điều chỉnh t
Thời gian thực hiện 14-07-2020
Quyết định
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh