Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Sơ kết công tác triển khai thực hiện kế hoạch tái canh và ghép cải tạo cà phê trên địa bàn tỉnh năm 2016

Ngày đăng: 25-04-2017, 04:00
Sáng ngày 08/3, UBND tỉnh tổ  chức Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Kế hoạch trồng tái canh và ghép cải tạo cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2016, triển khai Kế hoạch năm 2017. Đồng chí Kpă Thuyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Theo Kế hoạch trồng tái canh và ghép cải tạo cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh sẽ trồng tái canh và ghép cải tạo 13.660 ha cà phê, trong đó tái canh 13.610 ha; ghép cải tạo 50 ha. Trong năm 2016, toàn tỉnh đã tái canh được 1.467 ha cà phê; tiếp nhận và cấp phát 600kg hạt giống cà phê từ nguồn giống hỗ trợ của Hiệp hội Cà phê cho nông dân gieo ươm trồng tái canh tại 6 địa phương của tỉnh. Bên cạnh đó nhiều hội nghị, tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật được tổ chức với hơn 100 buổi, 4.374 lượt người tham gia. Một số doanh nghiệp trong mối liên kết sản xuất cũng đã tổ chức tập huấn cho hơn 9796 lượt nông dân về kiến thức thực hành nông nghiệp tốt theo bộ nguyên tắc 4C.. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện tái canh cà phê năm 2016 vẫn chưa đạt theo kế hoạch đề ra; diện tích tái canh cây cà phê năm 2016 đạt tỷ lệ thấp, trong đó ghép cải tạo cà phê chưa thực hiện; công tác tuyên truyền, vận động phổ biến về kế hoạch tái canh cà phê cũng như quy trình vay vốn thực hiênn tái canh còn nhiều hạn chế, nông dân không tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng;…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Kpă Thuyên yêu cầu các cấp, các ngành liên quan tập trung khắc phục những hạn chế, triển khai có hiệu quả kế hoạch trong năm 2017. Tiếp tục củng cổ kiện toàn ban chỉ đạo trồng tái canh cây cà phê ở các địa phương, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch tại các địa phương. Tăng cường kiểm tra, quản lý chất lượng cây giống, đảm bảo chất lượng phục vụ trồng tái canh năm 2017; lưu ý vấn đề giống phải phù hợp với điều kiện của từng vùng. Rà soát, thống kế diện tích cà phê cần tái canh có đủ điều kiện để có cơ sở giải ngân vốn vay trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và nhân rộng mô hình mẫu, mô hình điểm trồng tái canh, ghép cải tạo cà phê để hướng dẫn nông dân thực hiện đảm bảo tính bền vững. Tích cực đề xuất, tháo gỡ những khó khăn trong vấn đề tiếp cận vốn vay ưu đãi. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương chính sách tái canh cà phê; hướng dẫn,  giúp hộ dân áp dụng khoa học kỹ thuật có hiệu quả vào sản xuất cũng như hỗ trợ, tư vấn nông dân tiếp cận vốn vay để thực hiện chương trình tái canh cây cà phê. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp, các ngành liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch, phấn đấu trong năm 2017 phải tái canh, ghép cải tạo được ít nhất 2.200 ha cà phê./.
 

Ngọc Trân

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc