Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

DANH SÁCH Tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 28-10-2022, 04:33 - Người đăng: Hoang Thi Thao

 DANH SÁCH

Tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai​

Số

TT

Họ và tênNăm sinhTrình độ chuyên mônĐơn vị công tác

 

Chức vụ

Thông tin liên hệ

(Điện thoại, email...)

01Đặng Quang Khanh1981ThS Kinh tế; Cử nhân Toán - Tin họcSở Thông tin và Truyền thông (TT&TT)Phó Giám đốc Sở

0904422662

khanhdq.stttt@gialai.gov.vn

02Nguyễn Dũng1973Cử nhân CNTT

Trung tâm

CNTT&TT Sở TT&TT

Giám đốc Trung tâm

CNTT&TT

0985029569

dungn.stttt@gialai.gov.vn

03Phan Đình Hiếu1982Cử nhân Toán - Tin họcSở TT&TTTrưởng phòng CNTT

0935076079

hieupd.stttt@gialai.gov.vn

04Nguyễn Mạnh Hùng1979Đại học an ninhPhòng An ninh kinh tế - CA tỉnhPhó Trưởng phòng

0977007766

hungantn@gmail.com

05Nguyễn Hải Cường1983

Kỹ sư

Điện tử - Viễn thông

Sở TT&TTChuyên viên

0344004634

cuongnh.stttt@gialai.gov.vn

06Nguyễn Văn Huỳnh1988Kỹ sư CNTT

Trung tâm

CNTT&TT

Sở TT&TT

Chuyên viên

0905146780

huynhnv.stttt@gialai.gov.vn

07Nguyễn Khương Duy1986Kỹ sư tin học

Trung tâm

CNTT&TT

Sở TT&TT

Phó trưởng phòng

0931610310

duynk.stttt@gialai.gov.vn

08Võ Thanh Hoàng1978Cử nhân Tin học

Văn phòng

Tỉnh ủy

Phó Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT

0905778879

hoangvt.vptu@gialai.gov.vn

09Phạm Ngọc Sơn1990Kỹ sư CNTTSở Nội vụChuyên viên

0979.251.791

sonpn.snv@gialai.gov.vn

10Nguyễn Ngọc Tú1986Cử nhân CNTTSở Khoa học và Công nghệChuyên viên0935666095 tunn.skhcn@gialai.gov.vn
11Nguyễn Thị Ngọc Quyên1990Kỹ sư CNTTSở Ngoại vụChuyên viên

0973453725

quyenntn.stttt@gialai.gov.vn

12Ngô Tấn Quân1988Cử nhân CNTTSở Công ThươngChuyên viên

0977405942

quannt.sct@gialai.gov.vn

13Đặng Văn Mân1983Kỹ sư Tin học, ThS Kinh tếSở Kế hoạch và Đầu tưChuyên viên

0966138181

mandv.skhdt@gialai.gov.vn

14Trần Anh Tuấn1984Cao đẳng CNTTSở Lao động – Thương binh và Xã HộiChuyên viên

0778899869

vanphong.sldtbxh@gialai.gov.vn

15Sử Minh Hiếu1988Đại học CNTTSở Tài ChínhChuyên viên

0988279468

hieusm.stc@gialai.gov.vn

16Nguyễn Đức Thắng1980Kỹ sư Điều khiển học GTVTSở Giao thông vận tảiPhó Chánh Văn phòng

0909862831

thangnd.sgtvt@gialai.gov.vn

17Bùi Thị Hòa1996Kỹ sư CNTTSở Nông nghiệp và Phát triển nông thônChuyên viên0375265547
18Lê Công Nguyên1984Kỹ sư Xây dựngSở Xây dựngPhó Chánh Văn phòng

0942907907

nguyenlc.sxd@gialai.gov.vn

19Văn Thị Kim Quyên1989Đại học CNTTBan Dân tộcChuyên viên

0981436439

quyenvtk.bdt@gialai.gov.vn

20Phan Thị Hương1983Cử nhân Tin họcSở GD&ĐTChuyên viên

0367850603

huonghtk26@gmail.com

21Lê Thị Bích Hoa1985Cử nhân CNTT

Trung tâm CNTT

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyên viên

0934701920

hoaltb.stnmt@gialai.gov.vn

22Đặng Thành Long Nhật1993Thạc sỹ Công nghệ thông tinThanh tra tỉnhChuyên viên

0905587839

nhatdtl.ttt@gialai.gov.vn

23Lê Nguyễn Quang Toại1985Kỹ sư CNTTSở Y tếPhó Chánh Văn phòng

0976766606

toailnq.syt@gialai.gov.vn

24Đào Duy Đa1989

Cử nhân

Tin học

Ban Quản lý

Khu kinh tế tỉnh

Chuyên viên

0368112456

duyda7201@gmail.com

25Nguyễn Hữu Thắng1990Cử nhân CNTTSở Văn hóa, Thể thao và Du lịchChuyên viên

0989859170

thangnh.svhttdl@gialai.gov.vn

26Phan Hồng Anh1976Cử nhân tin họcVăn phòng UBND tỉnh Giám đốc (TTTH)

0914117899

anhph.vpub@gialai.gov.vn

27Nguyễn Ngọc Chính1983Cử nhân tin họcVăn phòng UBND tỉnhPhó Giám đốc (TTTH)

0987735678

chinhnn.vpub@gialai.gov.vn

28Lê Thị Tuyết1985Thạc sỹ Khoa học máy tínhVăn phòng UBND tỉnhChuyên viên (TTTH)

0702409222

Tuyetlt.vpub@gialai.gov.vn

28Trương Ngọc Quốc1982Cử nhân LuậtSở Tư phápPhó Chánh Văn phòng

0388056218

quoctn.stp@gialai.gov.vn

29Hoàng Ngọc Sơn1983Cử nhân CNTTVăn phòng HĐND tỉnhChuyên viên

0934567707

sonhn.vphdnd@gialai.gov.vn

30Phạm Thị Thu Hà1986Đại học Văn hóa

Phòng VH&TT

huyện Đak Đoa

Chuyên viên

0795768999

vhttdakdoa@gialai.gov.vn

31Lê Minh Vũ1986Cao đẳng CNTTVăn phòng HĐND-UBND huyện Đak ĐoaPhó Chánh văn phòng

0912701782

vulm.dakdoa@gialai.gov.vn

32Trần Đình Chương1987Cử nhân CNTTVăn phòng HĐND-UBND huyện Chư PăhChuyên viên

0978394123

chuongtd.chupah@gialai.gov.vn

33Trần Ngọc Vỹ1990Kĩ sư Điện tử- Viễn thôngPhòng VH&TT huyện Chư PăhChuyên viên

0961086879

vytn.chupah@gialai.gov.vn

34Trần Thị Thanh1985Kỹ sư Điện tử - Viễn thôngVăn phòng HĐND-UBND huyện IaPaChuyên viên

0984851212

thanhtt.iapa@gialai.gov.vn

35Trần Bảo Dung1984Cao đẳng CNTTPhòng VH&TT huyện IaPaChuyên viên

0965848368

dungtb.iapa@gialai.gov.vn

36Nguyễn Thị Lưu Ly1990ĐH Điện tử Viễn thôngPhòng VH&TT huyện Ia GraiChuyên viên

0389988065

lyntl.iagrai@gialai.gov.vn

37Lê Thị Thu Hiền1988Đại học CNTTVăn phòng HĐND-UBND huyện Ia GraiPhó Chánh Văn phòng

0382121394

hienltt.iagrai@gialai.gov.vn

38Phạm Ngọc Khoa1986Kỹ sư CNTTVăn phòng HĐND-UBND huyện Đức CơChuyên viên

0963237235

khoapn.ducco@gialai.gov.vn

39Nguyễn Thị Phong Lan1982Đại học CNTTPhòng VH&TT huyện Đức CơChuyên viên

0912627444

lanntp.ducco@gialai.gov.vn

40Đỗ Hùng Thanh1985Cử nhân CNTTVăn phòng HĐND-UBND thị xã AyunPaChuyên viên

0838099881

thanhdh.ayunpa@gialai.gov.vn

41Phạm Thị Thúy Hà1984Cao đẳng CNTTPhòng VH&TT thị xã AyunPaChuyên viên

0832334579

haptt.ayunpa@gialai.gov.vn

42Đinh Thị Lệ Thy1988Đại học Văn hóaPhòng VH&TT huyện Kông ChroChuyên viên

0975447229

thydtl.kongchro@gialai.gov.vn

43Nguyễn Ngọc Vũ1988Kỹ sư CNTTVăn phòng HĐND-UBND huyện Kông ChroChuyên viên

0989674559

vunn.kongchro@gialai.gov.vn

44Đỗ Văn Ngọc1989Kỹ sư CNTTVăn phòng HĐND-UBND huyện Chư PưhChuyên viên

0935749357

ngocdv.chupuh@gialai.gov.vn

45Phan Thành Đồng1983ĐH Sư phạm Thể dục thể thaoPhòng VH&TT huyện Chư PưhChuyên viên

0889920983

dongpt.chupuh@gialai.gov.vn

46Nguyễn Trọng Tín1981Kỹ sư CNTT

Văn phòng

HĐND - UBND thị xã An Khê

Phó Chánh Văn phòng

0908374360

tinnt.ankhe@gialai.gov.vn

47Hoàng Minh Thử1989Kỹ sư CNTT

Phòng VH&TT

thị xã An Khê

Chuyên viên

0888466168

thuhm.ankhe@gialai.gov.vn

48Nguyễn Thị Hồng Ngân1991Cử nhân CNTT

Phòng VH&TT

huyện Chư Sê

Chuyên viên

0368501648

ngannth.chuse@gialai.gov.vn

49Nguyễn Quyết Thắng

 

1985

Kỹ sư ĐTVTVăn phòng HĐND-UBND huyện Chư SêChuyên viên

0989596265

thangnq.chuse@gialai.gov.vn

50Trần Lê Trung1987Kỹ sư CNTTVăn phòng HĐND-UBND huyện Đăk PơChuyên viên

0989274214

trungtl.dakpo@gialai.gov.vn

51Phan Công Hạnh1987Cử nhân CNTTVăn phòng HĐND-UBND huyện Mang YangChuyên viên

0964775579

hanhpc.mangyang@gialai.gov.vn

52Nguyễn Văn Dũng1980

Cử nhân

CNTT

Phòng VH&TT

huyện Mang Yang

Phó Trưởng phòng

0983059357

dungnv.mangyang@gialai.gov.vn

53Nguyễn Xuân Phương1978Thạc sỹ Luật Kinh tế; Cử nhân Cao đẳng CNTTPhòng VH&TT huyện ChưPrôngChuyên viên

0915797466

phuongnx.chuprong@gialai.gov.vn

54Nguyễn Tấn Lộc1990Thạc sỹ Hệ thống thông tin; Cử nhân LuậtVăn phòng HĐND-UBND huyện Chư PrôngChuyên viên

0935962468

locnt.stttt@gialai.gov.vn

55Lê Hữu Đảm1987Đại học Tin họcVăn phòng HĐND-UBND huyện Phú ThiệnChuyên viên

0931627139

damlh.phuthien@gialai.gov.vn

56Nguyễn Thu Trang1989

Đại học

Văn hóa DTTS

Phòng VH&TT huyện Phú ThiệnChuyên viên

0382856895

trangnt.phuthien@gialai.gov.vn

57Nguyễn Thị Hường1989Đại học CNTTVăn phòng HĐND-UBND huyện KbangChuyên viên

0941666346

huongnt.kbang@gialai.gov.vn

58Hà Cao Nam1986Đại học CNTTPhòng VH&TT huyện KbangChuyên viên

0988544611

namhc.kbang@gialai.gov.vn

59Trần Kim Hoàng1989Cử nhân Tin họcVăn phòng HĐND-UBND huyện KrôngPaChuyên viên

0934310015

hoangtk.krongpa@gialai.gov.vn

60Trần Như Lý1985Cử nhân Tin học

Phòng VH&TT huyện

Krông Pa

Chuyên viên

0989275458

nhulyvhttkrp@gmail.com

61Đinh Hải Nam1984Kỹ thuật viênPhòng VH&TT thành phố PleikuChuyên viên

0976622099

namhd.pleiku@gialai.gov.vn

62Dương Xuân Hồng1983Cử nhân CNTTVăn phòng HĐND-UBND thành phố PleikuChuyên viên

0902649602

hongdx.pleiku@gialai.gov.vn

63Hà Hoàng Duy1990Cao đẳng CNTT

Bộ Chỉ huy

Bộ đội Biên phòng

tỉnh Gia Lai

Nhân viên CNTT

0338067374

haduy260190@gmail.com

64Phạm Văn Nam1985Kỹ sư CNTT

Bộ Chỉ huy Quân sự

tỉnh Gia Lai

Nhân viên chuyên trách CNTT

0984638823

02963825511

phamnam071084@gmail.com

65Nguyễn Văn Mạnh1986Đại họcCông ty cổ phần FPT Gia  LaiPhó phòng kỹ thuật

0937188138

manhnv5@fpt.com.vn

66Lê Đăng Nam1982Đại họcVNPT Gia LaiNhân viên

0914234678

namld.gli@vnpt.vn

67Trần Xuân Quang1984Cao đẳngVNPT Gia LaiNhân viên

0888456379

quangtx.gli@vnpt.vn

68Lương Triệu Đại1980Cử nhân CNTT

Khối KHDN Viettel

Gia Lai

Giám đốc Trung tâm

CNTT

0983333779

dailt@viettel.com.vn

69Nguyễn Văn Tài1974Đại học Cảnh sátnhân dânPhòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnhPhó Trưởng phòng0983069187
70Ngô Hữu Tuấn1978

Thạc sỹ

Khoa học máy tính

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnhPhó Trưởng phòng0914234689
71Phan Văn Vũ1987Đại học CNTTPhòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnhPhó Đội trưởng0905038086
72Ưng Quốc Cường1987Đại học CNTTPhòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnhCán bộ

0987174292

uqcaptech.it@gmail.com

73Ngô Duy Tuấn Minh1987Đại học CNTTPhòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnhCán bộ0375474815
74Lê Thanh Thái1987Đại học CNTTPhòng Tham mưu – Công an tỉnhCán bộ0363390479