Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Thay đổi hộp thư điện tử công vụ để gửi và nhận thư điện tử

Ngày đăng: 17-11-2022, 01:33 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

​Chi tiết đính kèm tại đây:

TB-VP.pdf