Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023

Ngày đăng: 17-05-2023, 08:00 - Lượt truy cập: 123

Ngày 15/5/2023, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐCĐS về hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2023.cđs.jpg 

UBND tỉnh Gia Lai ký kết hợp tác chuyển đổi số với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2023-2025 ​

Mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 gồm 05 nội dung chính: Dữ liệu số; chính quyền số; kinh tế số; xã hội số và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. Trong đó, đối với dữ liệu số, 100% đơn vị, địa phương cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP); 100% đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nhà nước triển khai các hoạt động nâng cao năng lực phát triển và quản trị dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; 100% các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được đánh giá an toàn thông tin và dán nhãn tín nhiệm mạng. Chính quyền số có 100% đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 40% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 30% thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công; 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hoá; 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến;… Đối với kinh tế số, 100% đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế thuộc phạm vi quản lý; trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa được cung cấp thông tin, tiếp cận dùng thử các nền tảng chuyển đổi số, 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số. Xã hội số có tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh trên 80%; tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng trên 75%;… Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin trên 80%.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh có nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung đã đề ra trong trong Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh. Triển khai công tác kiểm tra hoạt động chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Họp Ban Chỉ đạo đánh giá công tác: Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024; công bố xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh. Ngoài ra, Kế hoạch cũng phân công rõ nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo là thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Sở Thông tin và Truyền thông (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, kịp thời đề xuất với UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết; tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch. Các thành viên Ban Chỉ đạo và các sở, ban, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ trên cơ sở Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện đối với các nhiệm vụ được phân công. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý; chủ động đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý.

Kế hoạch nhằm mục đích từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Từng thành viên Ban Chỉ đạo chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành; tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.


Ngọc Minh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc