Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin ngày (từ ngày 22/9/2022 đến ngày 29/9/2022)

Ngày đăng: 30-09-2022, 09:00 - Lượt truy cập: 273

​1. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2022:

Tính đến ngày 29/9/2022, toàn tỉnh gieo trồng được 215.606 ha cây trồng các loại (Tăng 2.936 ha so với tuần trước), đạt 97,4%KH, bằng 99,9% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 40.639,6 ha đạt 101,6%; lúa rẫy 8.640,7 ha đạt 101,7%; ngô 33.464 ha đạt 94%; sắn 67.275 ha đạt 97%; lang 3.519 ha đạt 110%; đậu các loại 18.030 ha đạt 99%; rau, dưa các loại 20.547 ha đạt 112%; lạc 2.375 ha đạt 99%; mè 2.316 ha đạt 93%; mía trồng mới 882,4 ha đạt 176,5%; cây hàng năm khác 8.436,5 ha đạt 87%; cao su tái canh 424 ha đạt 212%; cà phê 2.305 ha đạt 76%; điều 437 ha đạt 146%; hồ tiêu trồng mới 331,5 ha; cây ăn quả 4.779,7 ha đạt 57,2%; cây dược liệu 498 ha đạt 92%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Cây sắn: Qua rà soát bệnh khảm lá virus hại sắn diện tích nhiễm 17.749,8 ha/79.295,5 ha, chiếm tỷ lệ khoảng 22,4% diện tích sắn của tỉnh (trong đó nhẹ 5.374,0 ha, trung bình 505,0 ha, nặng 155,0 ha). Phân bố tại huyện Krông Pa 5.390,0 ha, thị xã Ayun Pa 207,0 ha, thị xã An Khê 110,0 ha, Ia Pa 125,0 ha, Phú Thiện 129,0 ha, Kbang 23,0 ha, Đak Pơ 50,0 ha.

- Cây mía: Xén tóc gây hại 117,1 ha, giảm 19,8 ha so với tuần trước, giảm 69,9 ha so với cùng kỳ năm trước, gây hại tại huyện Kbang, thị xã An Khê, Đak Pơ, Krông Pa; bọ hung gây hại diện tích nhiễm 61,0 ha, giảm 10,0 ha so với tuần trước, giảm 20,6 ha so với cùng kỳ năm trước, gây hại tại thị xã An Khê, Đak Pơ; bệnh trắng lá mía gây hại rải rác, không đáng kể.

- Cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm gây hại 1.025,0 ha, tăng 5,0 ha so với tuần trước, giảm 150,6 ha so với cùng kỳ năm trước, gây hại tại Mang Yang, Đak Đoa, Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông. Bệnh chết nhanh diện tích nhiễm 15,0 ha, tương đương tuần trước, giảm 32,0 ha so với cùng kỳ năm trước, gây hại tại Mang Yang, Chư Sê, Đak Đoa.

3. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thuỷ sản: Trong tuần, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi làm 08 con lợn mắc bệnh của 02 hộ/1 thôn tại xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, buộc phải tiêu huỷ với tổng khối lượng 455 kg. Lũy kế từ ngày 12/9 đến 29/9/2022 bệnh Dịch tả lợn Châu Phi làm 123 con lợn của 04 hộ/2 thôn tại 02 xã, 2 huyện Krông Pa (xã Ia Rsươm), Ia Pa (Chư Răng) mắc bệnh, buộc phải tiêu huỷ với tổng khối lượng 5.255 kg.        

UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, ngành nông nghiệp đã tổ đoàn kiểm tra thực tế, hướng dẫn các địa phương tổ chức các biện pháp khống chế, dập tắt ổ dịch bệnh; xuất cấp 560 lít hoá chất hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh động vật.

4. Trồng rừng: Tính đến ngày 29/9/2022, đã trồng được 5.033,88 (tăng 1.120 ha so với tuần trước) đạt 63%KH; trong đó: Trồng rừng tập trung 4.079,76 ha; Trồng rừng phòng hộ 30,0 ha; Trồng cây phân tán 921.120 cây (tương đương 924,12 ha).

5. Quản lý, bảo vệ rừng: Trong tuần phát hiện 09 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (02 vụ phá rừng, 01 vụ vận chuyển và 04 vụ tàng trữ). Trong đó: Huyện Kbang, Kông Chro mỗi huyện 01 vụ; thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện mỗi huyện 02 vụ và huyện Ia Pa 03 vụ. Tang vật, phương tiện tạm giữ 8,118 m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường, 1,1 ster củi và 01 xe ô tô; diện tích rừng bị phá là 4.038 m2. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 29/9/2022 là 250 vụ vi phạm (đã xử lý 150 vụ).

6. Phòng chống thiên tai: Bão số 4 (Bão Noru)

* Thiệt hại (Không có thiệt hại về người).

- Về nhà cửa: 08 căn nhà bị tốc mái (trong đó 03 căn nhà tại huyện Chư Sê; 03 căn nhà tại huyện Mang Yang; 01 căn nhà tại huyện Kbang, 01 tại thị xã An Khê); 16 nhà dân bị ngập tại thôn Plei A, B xã Ia Sol, huyện Phú Thiện.

- Về sản xuất nông nghiệp: 148,48 ha lúa, ngô bị thiệt hại (tại Đak Đoa 7,8 ha lúa; Mang Yang 12 ha lúa; Phú Thiện 128,68 ha lúa, ngô).

- Về hạ tầng: Huyện Ia Pa có 07 điểm bị sạt lở tại các xã: Chư Răng (02 điểm), Ia Trok (02 điểm), Ia Broăi (01 điểm), Ia Kdăm (01 điểm), Ia Mrơn (01 điểm).

- Thiệt hại khác: Thành phố Pleiku: Sập 01 cổng sắt (phường Ia Kring); đổ vách tường tại cơ sở 2 trường THCS Nguyễn Huệ; sập 01 nhà lồng với diện tích 700m2 (xã An Phú). Huyện Kbang: 01 cổng chào xã Lơ Ku bị sập. Thị xã An Khê: 101m đoạn tường tại trụ sở xã Song An bị sập; Trường tiểu học Trần Phú – Cơ sở 1 tường rào bị nứt gãy 03 trụ, chiều dài 9m. Mất điện tại 08 xã tại huyện Kbang và thị trấn Đak Đoa.

* Công tác khắc phục:

- Về nhà ở: Đối với các hộ có nhà bị tốc mái chính quyền cử lực lượng xung kích hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại. Hiện đã khắc phục xong; 16 nhà dân bị ngập tại Phú Thiện, hiện nước đã rút, chính quyền và người dân đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, ổn định cuộc sống.

- Về sản xuất nông nghiệp, thủy sản: Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, xã tiếp tục triển khai công tác rà soát diện tích ảnh hưởng thiệt hại về cây trồng để thống kê, báo cáo, đề xuất hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại theo quy định.

- Về thiệt hại khác: Các thiệt hại về ngành điện: Điện Lực Đak Đoa, Kbang đã khắc phục xong. UBND các huyện bị thiệt hại đã cử lực lượng dân quân tự vệ, đội xung kích tổ chức dọn dẹp.

7. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 9 đến ngày 29/9/2022 là 314,5 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 4.216 tỷ đồng (tăng 52,6 tỷ đồng so với tuần trước), đạt 77,9% so với dự toán Trung ương giao, đạt 72,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 29,6% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 4.191 tỷ đồng, đạt 83,6% so với dự toán Trung ương giao, đạt 77,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2,7% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 25 tỷ đồng, đạt 6,3% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 98,7% so với cùng kỳ.

8. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 4.089,6 tỷ đồng; tính đến ngày 29/9/2022 đã giải ngân 1.304,4 tỷ đồng (tăng 35,6 tỷ đồng so với tuần trước), đạt 31,9% kế hoạch, trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 1.174,9/3.668,9 tỷ đồng, đạt 32,02% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương giải ngân 893,4 tỷ đồng, đạt 36,9% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 281,4 tỷ đồng, đạt 22,6% kế hoạch).

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 129,4/420,7 tỷ đồng, đạt 30,8% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 129,1 tỷ đồng, đạt 40,2%; Vốn ngân sách trung ương 0,378 tỷ đồng, đạt 0,38%).

9. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Công tác GPMB đã bàn giao cho đơn vị thi công 124,88/126,6 km (đạt 98,64%); còn lại 1,72/126,60km tuyến tránh đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến quốc lộ cũ: Đã bàn giao 100% mặt bằng.

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 25,435/27,155 km đạt 93,66%; còn lại 1,72/27,155 km (TP. Pleiku 6,18/6,71 km, còn lại 0,53km của 02hộ dân và 01 tổ chức; Thị xã An Khê 11,06/11,56 km, còn lại 0,5 km với 6 hộ dân; huyện Đak Pơ 1,4/2,09 km, còn lại 0,69 km với 26 hộ dân (Đối với vướng mắc tại huyện Đak Pơ, chiều ngày 29/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức làm việc với huyện Đak Pơ để hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc và đôn đốc huyện đẩy nhanh tiến độ).

- Đã di dời 88/162 cột điện và 5/11 Trạm biến áp.

10. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Đang rà soát, tiếp thu ý kiến các sở ngành và hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và địa phương liền kề để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến (Chờ họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh).

- Đối với Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai: Liên danh tư vấn đang rà soát, bổ sung, chỉnh sửa theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3110/VP-NL ngày 28/9/2022.

- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đã được tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý Bộ Tài Nguyên và Môi trường, đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa báo cáo ĐMC và báo cáo Quy hoạch tỉnh.

11. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Kinh phí phòng chống dịch: Ngân sách tỉnh đảm bảo bố trí cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022 là 166.047,7 triệu đồng, đến ngày 29/9/2022 tổng kinh phí đã cấp và chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 là 115.605,2 triệu đồng, số kinh phí còn phải cấp cho các đơn vị là 39.344,6 triệu đồng; dự kiến kinh phí tập trung phòng, chống Covid-19 ngân sách tỉnh còn lại là 11.097,87 triệu đồng.

+ Nhu cầu kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19 là 67.570,3 triệu đồng. Đến ngày 29/9/2022 số kinh phí đã cấp là 40.000 triệu đồng, số kinh phí dự kiến còn phải cấp là 27.570,3 triệu đồng.  

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tính đến 29/9/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho cho 109 lao động đang làm việc tại 14 doanh nghiệp với số tiền 161 triệu đồng (tương đương tuần trước).

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tính đến ngày 29/9/2022, đã hỗ trợ 228,84 tỷ đồng[1] (tương đương tuần trước).

- Tiếp tục thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí; gia hạn nộp thuế cho các đối tượng theo quy định; đến nay: giảm thuế VAT 2% (đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) là 310 tỷ đồng; tổng giá trị của của việc giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 16 tỷ đồng; giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP là 49,301 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế 350 tỷ đồng.

- Đến 29/9/2022, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay 186,85 tỷ đồng, hoàn thành 98,5% KH (tăng 3,67 tỷ so tuần trước), cụ thể: (1) Chương trình cho vay giải quyết việc làm, giải ngân 120 tỷ đồng với 2.580 lượt lao động vay vốn, đạt 100% KH; (2) Chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP, giải ngân 59,17 tỷ đồng với 158 lượt hộ vay, đạt 95,4% KH; (3) Chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến, giải ngân 5,78 tỷ đồng với 578 hộ vay vốn, đạt 98,6% KH; (4) Chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập, kinh phí 1,9 tỷ đồng với 23 khách hàng vay vốn, đạt 100% KH.

- UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

12. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm TTXH: Trong tuần, thụ lý điều tra 19 vụ, hậu quả làm bị thương 04 người, thiệt hại tài sản khoảng 500 triệu đồng. So với tuần trước, tăng 10 vụ, giảm 01 người chết, tăng 03 người bị thương. Gồm: Giết người 01 vụ (Chư Sê); Cố ý gây thương tích 03 vụ (Pleiku 02, An Khê 01); Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 01 vụ (Pleiku); Trộm cắp tài sản 12 vụ (Đak Đoa 10, Pleiku 02); Đánh bạc 01 vụ (Chư Sê); Bắt, giữ người trái pháp luật 01 vụ (An Khê).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường: Phát hiện, xử lý 04 vụ vận chuyển lâm sản không rõ nguồn gốc (Kbang, Kông Chro, Ia Pa, Mang Yang); thu giữ 9,965 m3 gỗ các loại.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện, bắt 02 vụ/04 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (Pleiku); so với tuần trước giảm 04 vụ, giảm 02 đối tượng; thu giữ 07 gói heroin, 01 gói ma túy đá.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 04 vụ (Pleiku 02, An Khê 01, Phú Thiện 01), làm chết 04 người, làm bị thương 01 người; so với tuần trước, tăng 01 vụ, tăng 02 người chết, giảm 02 người bị thương. Nguyên nhân: Người điều khiển vượt sai quy định 02 vụ, không chú ý quan sát 01 vụ, đang điều tra 01 vụ.

          - Tai, tệ nạn xã hội: Tự tử 02 vụ (Chư Sê, Chư Prông), chết 02 người. Đuối nước 01 vụ (Đak Đoa), chết 01 người. Tự ngã, tai nạn khác 03 vụ (An Khê, Đak Pơ, Pleiku), chết 03 người.

- TTATGT: Tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1.498 trường hợp vi phạm, tạm giữ 04 ô tô, 156 xe mô tô, 566 giấy tờ các loại; xử phạt 1.789 trường hợp, số tiền 1,49 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 139 trường hợp.

[1] Hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ là 82,671 tỷ đồng, hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ là 146,176 tỷ đồng.


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc