Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần (từ ngày 07/7/2022 đến ngày 14/7/2022)

Ngày đăng: 15-07-2022, 10:00 - Lượt truy cập: 167

​1. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2022:

Tính đến ngày 14/7/2022, toàn tỉnh gieo trồng được 180.164,5 ha cây trồng các loại (tăng 5.944,5 ha so với tuần trước), đạt 81,4%KH. Trong đó: Lúa nước 38.374,8 ha đạt 96%; lúa rẫy 7.245,6 ha đạt 85,2%; ngô 24.693,6 ha đạt 69,3%; sắn 63.267 ha đạt 91%; lang 2.813 ha đạt 89,3%; đậu các loại 14.813 ha đạt 81,4%; rau, dưa các loại 14.148 ha đạt 71,3%; lạc 2.035ha đạt 84,8%; mè 2.271 ha đạt 91%; mía trồng mới 830,6 ha đạt 166%; cây hàng năm khác 5.293 ha đạt 54,6%; cao su tái canh 224,7 ha đạt 112,4%; cà phê 767,9 ha đạt 37%; điều 55 ha đạt 18%; hồ tiêu trồng mới 202 ha; cây ăn quả 2.708,7 ha đạt 32,4%; cây dược liệu 195 ha đạt 36%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Cây sắn: Hiện nay có khoảng 515 ha nhiễm bệnh khảm lá virus, tăng 26,5 ha so với tuần trước (Trong đó, diện tích nhiễm nhẹ 483 ha, diện tích nhiễm trung bình 32 ha) phân bố tại thị xã An Khê 137 ha, Ia Pa 125 ha, thị xã Ayun Pa 141 ha, Phú Thiện 47 ha, Kbang 23 ha, Krông Pa 20 ha, Đăk Pơ 22 ha..

- Cây mía: Xén tóc gây hại 138,8 ha, tăng 0,1 ha so với tuần trước, phân bố tại Kbang, An Khê, Đak Pơ, Krông Pa; bọ hung gây hại 71 ha, tương đương so với tuần trước (An Khê, Đak Pơ); bệnh trắng lá mía gây hại rải rác, không đáng kể.

- Cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm trên cây tiêu gây hại 990 ha, tăng 20 ha so với tuần trước, gây hại tại các vùng trồng tiêu trên địa bàn như Mang Yang, Đak Đoa, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê….

3. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thuỷ sản: Bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò xảy ra rải rác trên đàn bê chưa được tiêm phòng của các hộ dân tại huyện Mang Yang và huyện Đak Pơ; các dịch bệnh khác tương đối ổn định.

Ngành nông nghiệp đã tổ chức kiểm tra thực tế, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi trâu, bò chủ động mua vắc xin Viêm da nổi cụ tiêm phòng cho đàn trâu, bò nhất là các đối tượng bê, nghé chưa được tiêm phòng.

4. Trồng rừng: Tính đến ngày 14/7/2022, trên địa bàn tỉnh đã trồng được 507,85 ha, đạt 6,35%KH (tăng 99 ha so với tuần trước), trong đó: Trồng rừng tập trung 432,75 ha; Trồng cây phân tán 75,09 ha. Đã chuẩn bị đất trồng rừng được 3.145,65 ha.

        5. Quản lý, bảo vệ rừng: Trong tuần phát hiện 06 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Tang vật, phương tiện tạm giữ 2,918 m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường, 1,5 ster củi, 02 xe công nông, 03 xe máy và 01 máy cưa. Diện tích rừng bị phá là 5,038 ha. Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 14/7/2022 là 178 vụ vi phạm (đã xử lý 103 vụ).

        6. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 7 đến ngày 14/7/2022 là 76,6 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 3.181,6 tỷ đồng, đạt 58,8% so với dự toán Trung ương giao, đạt 54,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 17,1% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 3.160 tỷ đồng, đạt 63% so với dự toán Trung ương giao, đạt 58,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,1% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 21,6 tỷ đồng, đạt 5,4% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 98% so với cùng kỳ.

7. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 4.074,6 tỷ đồng; tính đến ngày 14/7/2022 đã giải ngân 1.010 tỷ đồng (tăng 26,6 tỷ đồng so tuần trước), đạt 24,79% kế hoạch, trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 907,2/3.653,9 tỷ đồng, đạt 24,8% kế hoạch: Vốn ngân sách địa phương giải ngân 672,4 tỷ đồng, đạt 27,9% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 234,7 tỷ đồng, đạt 18,8% kế hoạch.

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 102,7/420,7 tỷ đồng, đạt 24,43% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 102,4 tỷ đồng, đạt 31,8%).

8. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Ban Quản lý dự án 2 và tư vấn đã triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng toàn tuyến và bàn giao cho các địa phương. Công tác GPMB đã bàn giao cho đơn vị thi công 121,94/126,6 km (đạt 96,3%); còn lại 4,66/126,60km đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến QL cũ: Đã bàn giao 100% mặt bằng.

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 21,25/27,155 km đạt 79,4% (TP. Pleiku 5,71/6,71 km, còn lại 1km với 3hộ dân và 2 tổ chức; huyện Đak Đoa 5,49/6,19 km, còn lại 0,69 km với 03 hộ dân; Thị xã An Khê 8,8/11,56 km, còn lại 2,76 km với 18 hộ dân; huyện Đak Pơ 1,065/2,09 km, còn lại 1,055 km với 47 hộ dân.

- Đã di dời 88/162 cột điện và 5/11 Trạm biến áp.

9. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1332/UBND-KTTH ngày 22/6/2022 lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan và địa phương liền kề về nội dung quy hoạch (Hạn lấy ý kiến đến 22/7/2022).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các nội dung làm việc với các sở, ngành, địa phương về kiểm tra, rà soát, thống nhất chỉ tiêu sử dụng đất dự kiến phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; hoàn thiện Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai.

10. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (Tính đến 14/7/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho 37 lao động với số tiền là 55,5 triệu đồng). Tiếp tục triển khai miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tính đến ngày 14/7/2022, tổng kinh phí hỗ trợ là 226.407 triệu đồng.

- Đến 14/7/2022, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay 158.057 triệu đồng, với 3.138 lượt hộ vay vốn, đạt 89,8% kế hoạch giao, cụ thể: Chương trình cho vay Giải quyết việc làm 120.000 triệu đồng, với 2.583 lượt lao động vay vốn, đạt 100% kế hoạch giao. Chương trình cho vay Nhà ở xã hội 32.067 triệu đồng, với 102 lượt hộ vay, đạt 64,13% kế hoạch giao. Chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến, 4.330 triệu đồng, với 433 hộ vay vốn, đạt 99,3% kế hoạch giao. Chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập 1.660 triệu đồng, với 20 khách hàng vay vốn, đạt 100% kế hoạch giao.

- Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước (Hòn Cò, Bàu Dồn, Hồ C5, Hồ Làng Mới, Tà Li I, Tà Li II); hoàn thiện thủ tục hồ sơ đấu thầu mua sắm thiết bị Chương trình Sóng và máy tính cho em; rà soát danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình trong lĩnh vực y tế địa bàn tỉnh.

11. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Trong tuần, thụ lý điều tra 14 vụ, làm chết 01 người, bị thương 02 người, thiệt hại tài sản khoảng 140 triệu đồng. So với tuần trước, tăng 04 vụ, tăng 01 người chết, tăng 01 người bị thương. Gồm: Cố ý gây thương tích 03 vụ (An Khê, Chư Sê, Ia Grai); Cướp giật tài sản 02 vụ (Pleiku, Krông Pa); Trộm cắp tài sản 08 vụ (Đức Cơ 02; Pleiku, Chư Prông, Chư Sê, Đak Pơ, Kông Chro, Krông Pa mỗi nơi 01 vụ); Đánh bạc 01 vụ (Pleiku).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện, bắt 01 vụ/01 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Ayunpa); so với tuần trước, giảm 02 vụ, giảm 03 đối tượng.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 07 vụ (Chư Prông 03, An Khê, Chư Sê, Đức Cơ, Phú Thiện mỗi nơi 01 vụ), làm chết 03 người, làm bị thương 07 người; so với tuần trước, tăng 03 vụ, tương đương số người chết, tăng 02 người bị thương. Nguyên nhân: Lấn đường 02 vụ, thiếu chú ý quan sát 02 vụ và đang điều tra 03 vụ.

- Tai, tệ nạn xã hội: Tự tử 01 vụ (Phú Thiện), chết 01 người; tự ngã, tai nạn khác 02 vụ (Pleiku, Ia Pa), chết 02 người.

- TTATGT: Tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1.288 trường hợp vi phạm, tạm giữ 05 xe ôtô, 190 xe mô tô, 325 giấy tờ các loại; xử phạt 1.141 trường hợp, số tiền 857 triệu đồng, tước GPLX có thời hạn 67 trường hợp.


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc