Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: Từ ngày 08/8/2019 đến ngày 15/8/2019

Ngày đăng: 19-08-2019, 09:00 - Lượt truy cập: 104

​1.Tiến độ sản xuất vụ mùa 2019:

Tính đến ngày 14/8/2019 toàn tỉnh gieo trồng được 186.736,6 ha cây trồng các loại, đạt 89,2% KH, bằng 98,6% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 36.991,4 ha, đạt 92,2% KH; ngô 32.778,3 ha, đạt 74,2% KH; đậu các loại 13.605,9 ha, đạt 82,8% KH; lạc 1.461,5 ha, đạt 91,3% KH; sắn 61.115,5 ha, đạt 110,9% KH; khoai lang 2.218,4 ha, đạt 130,8% KH; mía trồng mới 930,7 ha, đạt 23,3% KH; rau các loại 17.976 ha, đạt 112,2% KH.

2. Tình hình bệnh dịch gia súc:

2.1. Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi:

Lũy kế tính từ ngày đầu phát sinh 14/5 đến ngày 15/8/2019, trên địa bàn toàn tỉnh bệnh DTLCP đã xảy ra tại 1.525 hộ/222 thôn/54 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố gồm: Chư Prông, Chư Pưh, Đức Cơ, Phú Thiện, Krông Pa, Ayun Pa, Ia Pa, Ia Grai, Kbang, An Khê, Tp. Pleiku; tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 11.407 con, khối lượng 604.141 kg; trong đó, đã có 11 xã, thị trấn thuộc 03 huyện: Chư Pưh, Chư Prông, Đức Cơ dịch bệnh đã qua 30 ngày và đã được UBND huyện công bố hết dịch.

Toàn tỉnh hiện còn 1.305 hộ/190 thôn/43 xã, thị trấn thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố: Đức Cơ, Phú Thiện, Krông Pa, Ayun Pa, Ia Pa, Ia Grai, Kbang, An Khê, Tp. Pleiku có lợn mắc bệnh DTLCP; tổng số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy là 10.059 con, khối lượng 565.589 kg, cụ thể:

- Huyện Chư Pưh: Phát hiện ngày 14/5, đến ngày 15/8/2019 UBND huyện công bố hết dịch tại 05 xã có dịch gồm: Chư Don, Ia Blứ, Ia Phang, Nhơn Hòa, Ia Le; toàn huyện hiện còn 01 hộ/01 thôn của xã Ia Ròng có lợn mắc bệnh DTLCP, số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 20 con, khối lượng 1.395 kg.

- Huyện Chư Prông: Phát hiện ngày 04/6, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 03/03 xã có dịch gồm: Ia Piơr, Ia Mơ, Bình Giáo.

- Huyện Đức Cơ: Phát hiện ngày 03/6, đến ngày 15/8/2019 UBND huyện đã công bố hết dịch tại xã Ia Kla, Ia Nan, Ia Pnôn; toàn huyện hiện còn 31 hộ/08 thôn của thị trấn Chư Ty, xã Ia Krêl, Ia Dom có lợn mắc bệnh DTLCP, số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 507 con, khối lượng 27.916 kg (trong ngày, phát sinh 12 con/01 hộ của thị trấn Chư Ty, khối lượng 208 kg; con vật mắc bệnh cuối cùng chết, bị tiêu hủy tại xã Ia Krêl đã qua 28 ngày, xã Ia Dom đã qua 26 ngày).

- Huyện Phú Thiện: Phát hiện ngày 11/6, đến ngày 15/8/2019, toàn huyện hiện còn 437 hộ/89 thôn/10 xã, thị trấn có dịch gồm: Ia Ke, Ia Sol, Chrôh Pơnan, Ia Yeng, Ia Piar, Ayun Hạ, Chư A Thai, Ia Peng, Ia Hiao và thị trấn Phú Thiện; số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 3.975 con, khối lượng 233.082 kg (trong ngày, phát sinh 173 con/15 hộ/11 thôn của 06 xã, thị trấn gồm: Phú Thiện, Ia Sol, Ia Piar, Ia Peng, Ia Hiao khối lượng 8.111 kg, con vật mắc bệnh cuối cùng chết, bị tiêu hủy tại xã Chư A Thai đã qua 03 ngày, xã Chrôh Pơnan và Ayun Hạ đã qua 02 ngày, xã Ia Yeng đã qua 01 ngày).

- Huyện Ia Pa: Phát hiện ngày 24/6, đến ngày 15/8/2019, toàn huyện có 353 hộ/ 35 thôn/08 xã có dịch gồm: Ia Broăi, Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó, Ia Mrơn, Chư Mố, Ia Trôk, Ia Kđăm có dịch; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 3.003con, khối lượng 175.504 kg (trong ngày, phát sinh thêm 195 con/28 hộ/01 thôn có dịch trên địa bàn các xã nêu trên, khối lượng 9.230 kg; con vật mắc bệnh cuối cùng chết, bị tiêu hủy tại xã Chư A Răng đã qua 01 ngày).

- Thị xã Ayun Pa: Phát hiện ngày 12/7, đến ngày 15/8/2019, toàn huyện hiện có 464 hộ/139 thôn của 08 xã, phường: xã Chư Băh, Ia Rbol, Ia Rtô, Ia Sao, phường Hòa Bình, Sông Bờ, Cheo Reo, Đoàn Kết có dịch; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 1.312 con, khối lượng 60.596 kg (trong ngày, phát sinh thêm 104 con/29 hộ/04 thôn có dịch trên địa bàn 08 xã phường, khối lượng 6.811 kg)

- Huyện Krông Pa: Phát hiện ngày 19/7, đến ngày 15/8/2019, toàn huyện hiện có 04 hộ/04 thôn thuộc thị trấn Phú Túc, xã Chư Đrăng và Phú Cần có dịch; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 37 con, khối lượng 1.216 kg (con vật mắc bệnh cuối cùng chết, bị tiêu hủy thị trấn Phú Túc đã qua 101 ngày, xã Chư Đrăng đã qua 015 ngày).

- Huyện Ia Grai: Phát hiện ngày 22/7, đến ngày 15/8/2019, toàn huyện hiện có 04 hộ/04 thôn thuộc xã Ia O, Ia Sao, Ia Chia có dịch; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 202 con, khối lượng 8.984 kg (con vật mắc bệnh cuối cùng chết, bị tiêu hủy xã Ia O đã qua 18 ngày, xã Ia Sao đã qua 05 ngày, xã Ia Chia đã qua 02 ngày).

- Huyện Kbang: Phát hiện ngày 02/8, đến ngày 15/8/2019, toàn huyện có 02 hộ/02 thôn thuộc thị trấn Kbang có dịch; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 20 con, khối lượng 422 kg (con vật mắc bệnh cuối cùng chết, bị tiêu hủy đã qua 12 ngày).

- Thị xã An Khê: Phát hiện ngày 01/8, đến ngày 15/8/2019, toàn huyện có 04 hộ/03 thôn thuộc phường An Bình, Ngô Mây có dịch; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 871 con, khối lượng 45.570 kg (con vật mắc bệnh cuối cùng chết, bị tiêu hủy đã qua 01 ngày).

- Thành phố Pleiku: Phát hiện ngày 03/8, đến ngày 15/8/2019, toàn thành phố có 05 hộ/05 thôn thuộc phường Yên Thế, Thắng Lợi, xã Biển Hồ có dịch; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 112 con, khối lượng 10.904 kg (con vật mắc bệnh cuối cùng chết, bị tiêu hủy đã qua 01 ngày).

2.2. Hỗ trợ:

Từ ngày 14/5/2019 - 13/8/2019, có 03 huyện đã chi ngân sách là 793.155.000 đồng đễ hỗ trợ các hộ có lợn mắc bệnh, tiêu hủy. Trong đó: huyện Đức Cơ: 549.659.000 đồng, Chư Prông: 234.496.000 đồng, Kbang 9.000.000 đồng.

3. Tình hình bệnh Cúm gia cầm:

Tình hình bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh ổn định, chưa phát sinh ổ dịch mới.

- Các địa phương còn lại: Chưa phát hiện dịch bệnh DTLCP và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trên gia súc, gia cầm.

4. Quản lý, bảo vệ rừng:

- Trong tuần trên địa bàn tỉnh xảy ra 08 vụ vi phạm lâm luật (03 vụ vận chuyển, 02 vụ cất giữ lâm sản trái phép và 03 vụ khai thác trái phép). Địa bàn xảy ra: Kbang 05 vụ; Krông Pa, Kông Chro, Ia Grai mỗi nơi 01 vụ. Tang vật vi phạm 16,08 m3 gỗ các loại. Phương tiện vi phạm 04 (03 xe ô tô và 01 xe máy).

- Diện tich rừng đã trồng được đến ngày 14/8/2019: 1.606,6 ha/5.015 ha theo kế hoạch; các địa phương, đơn vị đang tập trung phát dọn thực bì, đào hố, vận chuyển cây giống trồng rừng.

5. Tình hình thiên tai:

- Theo báo cáo của cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Trong tuần qua trên địa bàn tỉnh có mưa, chủ yếu khu vực phía Tây và trung tâm tỉnh; về tình hình thiệt hại: Trong tuần qua không có báo cáo thiệt hại trên địa bàn tỉnh.

- Tình hình mực nước các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn: Chưa đạt mực nước dâng bình thường (hồ AyunHạ thấp hơn MNDBT - 4,92m, hồ Ia Ring – 8,54 m, hồ Ia Mlah -5,72 m)

6. Tiến độ thu ngân sách

Thu ngân sách trên địa bàn thực hiện đến ngày 14/8/2019 là 2.747,7 tỷ đồng đạt 61,0% (2.747,7/4.503,6 tỷ đồng) so với dự toán trung ương giao, đạt 56,0% (2.747,7/4.905 tỷ đồng) so với dự toán HĐND giao, bằng 101,7% (2.747,7 /2.702,7 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

7. Tình hình tiếp công dân

Trong tuần, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh đã tiếp thường xuyên 13 lượt công dân đến phản ảnh, kiến nghị; có 10 vụ việc thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính các cấp; 03 vụ thuộc thẩm quyền cơ quan tư pháp. UBND tỉnh đã tiếp nhận đơn 13 đơn (trong đó lưu 11 đơn trùng, không đủ điều kiện thụ lý; giao các cơ quan chuyên môn tham mưu, giải quyết: 01 đơn, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 01 đơn).

8. Tình hình trật tự an toàn xã hội: 

- Trật tự an toàn xã hội: Xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 10 vụ([1]), 01 người chết, 01 người bị thương (so với tuần trước giảm 03 vụ, tăng 01 người chết và giảm 03 người bị thương); tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 40 triệu đồng.

- Ma túy: Phát hiện 02 vụ, bắt giữ 04 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy ở Pleiku; 02 vụ bắt giữ 02 đối tượng trồng cây cần xa ở Pleiku; 05 vụ bắt giữ 15 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ở Pleiku 04 vụ, thị xã An khê 01 vụ; thu giữ 02 gói nhỏ ma túy đá, 01 gói heroin, 25 cây cần xa..

* Tai, tệ nạn xã hội:

- Tai nạn giao thông xảy ra 05 vụ([2]) làm chết 03 người, bị thương 02 người (so với tuần trước tăng 01 vụ, giảm 04 người chết, tăng 01 người bị thương). Nguyên nhân 05 vụ do thiếu chú ý quan sát 03 vụ, đang điều tra 02 vụ.

Xảy ra 01 vụ cháy xe ô tô ở Chư Prông, đang điều tra nguyên nhân; 03 vụ tự tử ở Pleiku, Phú Thiện và Đak Đoa mỗi nơi 01 vụ, chết 03 người, nguyên nhân do bi quan cuộc sống, mâu thuẫn gia đình; 02 vụ tai nạn khác ở Chư Pưh và Pleiku mỗi nơi 01 vụ làm chết 01 người, bị thương 01 người.

Phát hiện 2.166 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt 1.750 trường hợp, tạm giữ 24 xe ô tô, 365 xe mô tô; 1.021 giấy tờ các loại; tước 69 giấy phép lái xe và 01 phương tiện khác, số tiền xử phạt 655,4 triệu đồng.


                                                             

UBND tỉnh Gia Lai

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh