Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần (từ ngày 08/9/2022 đến ngày 15/9/2022)

Ngày đăng: 16-09-2022, 06:00 - Lượt truy cập: 337

​1. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2022:

Tính đến ngày 15/9/2022, toàn tỉnh gieo trồng được 210.586,4 ha cây trồng các loại (Tăng 868,8 ha so với tuần trước), đạt 95,1% Kế hoạch, bằng 99,9% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 40.639,6 ha đạt 101,6%; lúa rẫy 8.640,7 ha đạt 101,7%; ngô 33.064,6 ha đạt 92,7%; sắn 66.711,9 ha đạt 96%; lang 3.072,8 ha đạt 97,5%; đậu các loại 17.513,7 ha đạt 96,2%; rau, dưa các loại 20.222,8 ha đạt 101,9%; lạc 2.212,8 ha đạt 92,2%; mè 2.271 ha đạt 91%; mía trồng mới 882,4 ha đạt 176,5%; cây hàng năm khác 7.297,8 ha đạt 75,2%; cao su tái canh 324,3 ha đạt 162,2%; cà phê 2.173,1 ha đạt 70%; điều 241,6 ha đạt 80,5%; hồ tiêu trồng mới 331,5 ha; cây ăn quả 4.660,5 ha đạt 56%; cây dược liệu 325,3 ha đạt 60,2%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Cây sắn: Hiện nay có khoảng 6.061 ha, chiếm 7,7% so với diện tích sắn của toàn tỉnh (5.389 ha nhiễm nhẹ, 517 ha nhiễm trung bình, 155 ha nhiễm nặng), tương đương so với tuần trước; giảm 3.657,5  ha so với cùng kỳ; gây hại chủ yếu tại Krông Pa 5.390 ha, Ayun Pa 207 ha, An Khê 137 ha, Ia Pa 125 ha, Phú Thiện 129 ha, Kbang 23 ha, Đak Pơ 50 ha.

- Cây mía: Xén tóc gây hại 136,6  ha mía, tăng 0,5 ha so với tuần trước, giảm 50,4 ha so với cùng kỳ; phân bố tại Kbang, An Khê, Đak Pơ, Krông Pa; bọ hung gây hại 71 ha, tương đương so với tuần trước tại An Khê, Đak Pơ.

- Cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm gây hại 997 ha, tăng 16 ha so với tuần trước, giảm 173 ha so với cùng kỳ; gây hại tại các vùng trồng tiêu trên địa bàn tỉnh như Mang Yang, Đak Đoa, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê; Bệnh chết nhanh gây hại 15 ha, tăng 01 so với tuần trước, giảm 30,5 ha so với cùng kỳ, gây hại cục bộ tại huyện Chư Sê, Mang Yang, Đak Đoa.

3. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thuỷ sản: Không phát hiện các ổ dịch, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi. Riêng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy tại 02 hộ tại xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa làm 39 con lợn bị mắc bệnh, buộc phải tiêu huỷ với tổng khối lượng 2.217kg; ngành nông nghiệp đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp khống chế, dập tắt các ổ dịch bệnh.

4. Trồng rừng: Tính đến ngày 15/9/2022, đã trồng được 3.389 ha đạt 42% Kế hoạch, trong đó: Trồng rừng tập trung 2.648 ha; trồng rừng phòng hộ 30 ha; trồng cây phân tán 711 ha.

5. Quản lý, bảo vệ rừng: Trong tuần phát hiện 07 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Tang vật tạm giữ 3,245 m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường, 2,0 ster củi, 1.150 kg cành nhánh gốc rễ, 2.900 kg Song mây và 13 sản phẩm gỗ; phương tiện tạm giữ gồm 02 xe ô tô và 13 xe máy độ chế. Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/9/2022 là 233 vụ vi phạm (đã xử lý 142 vụ).

6. Phòng chống thiên tai: Mưa lớn, giông, lốc, sét gây ra một số thiệt cụ thể như sau: 5,29 ha lúa bị thiệt hại (Đak Đoa); hư hỏng 100 m mương kênh dẫn nước nội đồng (tại xã Kdang, huyện Đak Đoa); sét đánh làm chết 06 con bò (tại xã Đăk Smar, huyện Kbang).

        7. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 9 đến ngày 15/9/2022 là 102,3 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 4.003,8 tỷ đồng, đạt 73,9% so với dự toán Trung ương giao, đạt 68,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 29,1% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 33.979 tỷ đồng, đạt 79,3% so với dự toán Trung ương giao, đạt 73,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 3% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 24,8 tỷ đồng, đạt 6,2% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 98,6% so với cùng kỳ.

8. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 4.089,6 tỷ đồng; tính đến ngày 15/9/2022 đã giải ngân 1.246,3 tỷ đồng (tăng 70,6 tỷ đồng so với tuần trước), đạt 30,48% kế hoạch, trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 1.117,9/3.668,9 tỷ đồng, đạt 30,4% kế hoạch: Vốn ngân sách địa phương giải ngân 841,2 tỷ đồng, đạt 34,7 kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 276,6 tỷ đồng, đạt 21,2% kế hoạch.

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 128,4/420,7 tỷ đồng, đạt 30,5% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 128 tỷ đồng, đạt 39,8%).

9. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Tổng chiều dài qua tỉnh Gia Lai là 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,1 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Công tác GPMB đã bàn giao cho đơn vị thi công 124,88/126,6 km (đạt 98,64%); còn lại 1,72/126,60 km tuyến tránh đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến QL cũ: Đã bàn giao 100% mặt bằng.

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 25,435/27,155 km đạt 93,66%; còn lại 1,72/27,155 km (TP. Pleiku 6,18/6,71 km, còn lại 0,53km của 02 hộ dân và 01 tổ chức; Thị xã An Khê 11,06/11,56 km, còn lại 0,5 km với 6 hộ dân; huyện Đak Pơ 1,4/2,09 km, còn lại 0,69 km với 29 hộ dân).

- Đã di dời 88/162 cột điện và 5/11 Trạm biến áp.

10. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1332/UBND-KTTH ngày 22/6/2022 lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan và địa phương liền kề về nội dung quy hoạch. Đến nay đã nhận được ý kiến 27 đơn vị: 20/22 Bộ, ngành và 07/07 tỉnh (02 đơn vị chưa tham gia: Bộ Quốc phòng; Văn phòng Chính phủ) [1].

- Đối với Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến nay chưa nhận được ý kiến tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục quản lý đất đai đang hoàn thiện các ý kiến góp ý); báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đang hoàn chỉnh theo ý kiến tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Liên danh tư vấn nhà thầu và Trung tâm Công nghệ Môi trường tiếp tục rà soát, cập nhật ý kiến tham gia đối với các dự thảo quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

11. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (Tính đến 15/9/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho cho 109 lao động đang làm việc tại 14 doanh nghiệp với số tiền 161 triệu đồng).

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tính đến ngày 15/9/2022, đã hỗ trợ 228,84 tỷ đồng[2]; hỗ trợ người nộp thuế chịu tác động của dịch Covid-19 là 1.241,1 tỷ đồng.

- Đến 15/9/2022, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay 178,375 tỷ đồng, hoàn thành 93,17% kế hoạch giao, cụ thể: (1) Chương trình cho vay Giải quyết việc làm, kinh phí 120 tỷ đồng với 2.580 lượt lao động vay vốn, đạt 100% kế hoạch giao; (2) Chương trình cho vay Nhà ở xã hội, kinh phí 51,6 tỷ đồng với 134 lượt hộ vay, đạt 83,3% kế hoạch giao; (3) Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến, kinh phí 4,9 tỷ đồng với 490 hộ vay vốn, đạt 83,6% kế hoạch vốn vay; (4) Chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập, kinh phí 1,82 tỷ đồng với 22 khách hàng vay vốn, đạt 95,8% kế hoạch giao.

- Tiếp tục thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí; gia hạn nộp thuế cho các đối tượng theo quy định. Tính đến 15/9/2022, giảm thuế VAT 2% (đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) là 310 tỷ đồng; tổng giá trị của của việc giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 16 tỷ đồng; giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước là 49,301 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế 350 tỷ đồng.

- Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội thuộc lĩnh vực thuỷ lợi, y tế trên địa bàn tỉnh.

12. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm TTXH: Trong tuần, thụ lý điều tra 10 vụ, làm bị thương 01 người, thiệt hại tài sản khoảng 240 triệu đồng. So với tuần trước, tăng 02 vụ, giảm 01 người bị thương. Gồm: Giết người 01 vụ (Đak Đoa); Trộm cắp tài sản 06 vụ (Pleiku 04; Chư Pưh, Chư Sê mỗi nơi 01); Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 02 vụ (Pleiku); Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng 01 vụ (Ia Grai).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường: Phát hiện, xử lý 03 vụ vận chuyển lâm sản không rõ nguồn gốc (Ia Pa, Kông Chro, Pleiku); thu giữ 5,277m3 gỗ các loại.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện, xử lý 02 vụ/03 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy (Pleiku, Mang Yang); so với tuần trước giảm 01 vụ, giảm 01 đối tượng; thu giữ 04 gói heroin.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 10 vụ (Pleiku 03; Chư Prông, Chư Sê, Đức Cơ, Đak Đoa, Đak Pơ, Ia Pa, Kông Chro mỗi nơi 01), làm chết 13 người, làm bị thương 02 người; so với tuần trước, tăng 02 vụ, tăng 06 người chết, giảm 01 người bị thương. Nguyên nhân: Lấn đường 02 vụ, chuyển hướng sai quy định 01 vụ, đang điều tra 07 vụ.

          - Tai, tệ nạn xã hội: Tự tử 04 vụ (Chư Prông 02; Pleiku, Phú Thiện mỗi nơi 01 vụ), chết 04 người, nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình và bi quan cuộc sống. Tự ngã 01 vụ (Chư Prông), chết 01 người.

- TTATGT: Tuần tra, kiểm soát, phát hiện 2.105 trường hợp vi phạm, tạm giữ 02 ô tô, 305 xe mô tô, 697 giấy tờ các loại; xử phạt 1.536 trường hợp, số tiền 1,51 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 151 trường hợp.

[1] Còn lại 02 đơn vị chưa gửi tham gia ý kiến gồm: (1) Bộ Quốc phòng (Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trực tiếp trao đổi với cán bộ tham mưu (đ/c Hòe), Bộ Quốc phòng đã tham gia ý kiến tại Văn bản số 1036/BQP-TM ngày 09/4/2022, yêu cầu tỉnh Gia Lai tiến hành chỉnh sửa theo văn bản đã tham gia. Bộ chỉ tham gia ý kiến lần tiếp theo khi tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình thẩm định quy hoạch tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Bộ Quốc phòng tham gia ý kiến thẩm định quy hoạch tỉnh; (2) Văn phòng Chính phủ: Lãnh đạo BQL đã liên hệ với Vụ Quản lý quy hoạch – Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì được biết cơ quan này thường không gửi tham gia góp ý.

[2] Hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ là 82,671 tỷ đồng, hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ là 146,176 tỷ đồng.


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc