Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần (từ ngày 20/7/2023 đến ngày 27/7/2023)

Ngày đăng: 07-08-2023, 04:00 - Lượt truy cập: 52

 
  1. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2023:

Tính đến ngày 27/7/2023, toàn tỉnh gieo trồng được 190.858,5 ha cây trồng các loại, đạt 86,1% và bằng 100,6% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 38.863,2 ha, đạt 97,2%; lúa rẫy 8.258,8 ha, đạt 106,6%; ngô 28.388,4 ha, đạt 86,9%; sắn 65.676,5 ha, đạt 97,3%; khoai lang 2.870,2 ha, đạt 91,7%; đậu các loại 14.567,2 ha, đạt 80%; mía trồng mới 1.260,7 ha, đạt 36%; rau, dưa các loại 17.158,5 ha, đạt 83,7%; lạc 1.522,7 ha, đạt 63,4%; mè 2.322,7 ha, đạt 92,9%; cây hàng năm khác 4.625,1 ha, đạt 47,9%; cao su 163,4 ha (trong đó, TM 84,7 ha, tái canh 78,7 ha), đạt 12,6%; cà phê 1.599,4 ha (trong đó, TM 253,9 ha, tái canh 1.345,5 ha), đạt 66,6%; điều 95,5 ha (trong đó, TM 75,4 ha, tái canh 20,1 ha), đạt 31,8%; hồ tiêu 53,4 ha; cây ăn quả 3.207,1 ha, đạt 36,4%; cây dược liệu 225,7 ha, đạt 22%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Trên cây sắn: Hiện nay có 1.613,2 ha bị nhiễm bệnh khảm lá virus (nhẹ 1.527,4 ha, trung bình 85,8 ha), chiếm tỷ lệ 2,1% so với tổng diện tích sắn của toàn tỉnh (76.807,4 ha), giảm 1.881,8 ha so với cùng kỳ năm 2022; phân bố tại huyện Krông Pa 1.097,7 ha, Ia Pa 350 ha, Phú Thiện 54 ha, Đak Pơ 9,5 ha và thị xã Ayun Pa 102 ha.

- Trên cây mía: Xén tóc gây hại diện tích nhiễm 98 ha (nhẹ), giảm 04 ha so với kỳ trước, giảm 36,7 ha so với cùng kỳ năm trước, phân bố tại thị xã An Khê, Kbang, Đak Pơ; bọ hung gây hại diện tích nhiễm 32 ha (nhẹ), giảm 02 ha so với kỳ trước, giảm 39 ha so với cùng kỳ năm trước, phân bố tại thị xã An Khê, Đak Pơ. Bệnh trắng lá mía gây hại diện tích nhiễm 5,3 ha (nhẹ), giảm 0,2 ha so với kỳ trước, tương đương so với cùng kỳ năm trước, phân bố cục bộ tại huyện Krông Pa.

- Trên cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm diện tích nhiễm 736 ha (nhẹ 355 ha, trung bình 209 ha, nặng 172 ha), tăng 07 ha so với kỳ trước, giảm 254 ha so với cùng kỳ năm trước, phân bố tại Mang Yang, Chư Prông, Đak Đoa, Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông.

- Trên cây ăn quả: Cây chanh dây: Bệnh virus gây hại nhẹ 11 ha, giảm 05 ha so với kỳ trước, phân bố tại huyện Chư Prông; ruồi đục quả gây hại diện tích nhiễm 35 ha (nhẹ), giảm 01 ha so với kỳ trước, phân bố tại huyện Chư Prông, Đak Đoa. Cây sầu riêng: Bệnh cháy lá, chết đọt gây hại nhẹ 21 ha, giảm 05 ha so với kỳ trước, phân bố tại huyện Chư Prông; bệnh thối gốc gây hại diện tích nhiễm 20 ha (nhẹ), tương đương so với kỳ trước, phân bố tại huyện Đức Cơ.

3. Quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng:

- Đến ngày 27/7/2023, trên địa bàn tỉnh đã trồng được 1.144,168 ha đạt 14,3% so với kế hoạch năm (tăng 273,501 ha so với tuần trước và bằng 91% so với cùng kỳ). Trong đó: Trồng rừng tập trung: 690,62 ha; trồng cây phân tán: 453,548 ha.

- Trong tuần phát hiện 04[1] vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, tang vật vi phạm tạm giữ 4,350 m3 gỗ tròn, xẻ loài thông thường, diện tích rừng bị phá là 6.200 m2.

5. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách đến ngày 26/7/2023 là 3.122 tỷ đồng (thực hiện trong tháng 7 đến ngày 26/7/2023 là 259,9 tỷ đồng), so với tuần trước tăng 105 tỷ đồng, đạt 57,5% so với dự toán Trung ương giao, đạt 52,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 9,5% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 3.102,2 tỷ đồng, đạt 57,6% so với dự toán Trung ương giao, đạt 54,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 9,5% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 19,9 tỷ đồng, đạt 47,3% so với dự toán Trung ương và đạt 8% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 11,6% so với cùng kỳ.

6. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Tính đến ngày 25/7/2023, giá trị giải ngân 708,035/4.265,372 tỷ đồng, tăng 26,098 tỷ đồng so với tuần trước, đạt 26,33% kế hoạch vốn đã giao; trong đó:

- Nguồn ngân sách địa phương giải ngân 534,249/2.028,809 tỷ đồng đạt 26,33% kế hoạch.

- Nguồn vốn ngân sách trung ương vốn trong nước hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu giải ngân 173,786/2.236,563 tỷ đồng đạt 7,77% kế hoạch.

7. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Phát hiện 10 vụ, bị thương 04 người, thiệt hại tài sản khoảng 100 triệu đồng; so với tuần trước, tăng 01 vụ, giảm 01 người chết, tăng 02 người bị thương; thiệt hại tài sản giảm 2,1 tỷ đồng. Gồm: Cố ý gây thương tích 02 vụ (Pleiku, Chư Sê), trộm cắp tài sản 07 vụ (Pleiku, Chư Pưh mỗi nơi 02; Ayun Pa, Đak Đoa, Mang Yang mỗi nơi 01), lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ (Pleiku).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ: Phát hiện 06 vụ/05 đối tượng vi phạm hành chính về trật tự quản lý kinh tế, gồm: Tàng trữ lâm sản trái phép 03 vụ/02 đối tượng (Krông Pa 02, Đak Pơ 01); kinh doanh, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc 03 vụ/03 đối tượng (Chư Pưh, Mang Yang, Chư Sê). Thu giữ 05 m3 cát, 05 m3 gỗ các loại và hơn 40 sản phẩm hàng hóa các loại (không có giấy tờ hợp pháp).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện, bắt 12 vụ/15 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Pleiku 10, Chư Păh 01, Ia Grai 01); so với tuần trước tăng 08 vụ, tăng 04 đối tượng; thu giữ 06 gói heroin, 33 gói nhỏ ma túy đá. Xử lý 09 vụ/24 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (Pleiku 08, An Khê 01); so với tuần trước tăng 06 vụ, tăng 21 đối tượng.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 06 vụ (Pleiku 02; Ayun Pa, Chư Prông, Đak Đoa, Ia Pa mỗi nơi 01), làm chết 07 người, bị thương 02 người; so với tuần trước, tăng 05 vụ, tăng 07 người chết, tăng 02 người bị thương. Nguyên nhân: Lấn đường 01 vụ, đang điều tra 05 vụ.

- Tai, tệ nạn xã hội: Cháy kho hàng 01 vụ (Pleiku), đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân. Đuối nước 04 vụ (An Khê, Chư Prông, Chư Pưh, Đak Đoa), chết 06 người. Tự tử 01 vụ (Chư Prông), chết 01 người. Tự ngã 01 vụ (Chư Pưh), chết 01 người.

- Phát hiện 1.654 trường hợp vi phạm, tạm giữ 03 ô tô, 175 mô tô, 405 giấy tờ các loại; xử phạt 1.761 trường hợp, số tiền 1,26 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 121 trường hợp.[1] + Huyện Kbang: 02 vụ, gồm 01 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật tại thị trấn Kbang và 01 vụ khai thác rừng trái pháp luật tại xã Sơ Pai. Tang vật vi phạm tạm giữ 4,350 m3 gỗ tròn, xẻ loài thông thường.

+ Huyện Chư Prông: 01 vụ phá rừng trái pháp luật tại xã Ia Mơ. Diện tích rừng bị phá là 4.800 m2.

+ Huyện Krông Pa: 01 vụ phá rừng trái pháp luật tại xã Đất Bằng. Diện tích rừng bị phá là 1.400 m2


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc