Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: (từ ngày 25/11/2022 đến ngày 01/12/2022)

Ngày đăng: 03-12-2022, 08:00 - Lượt truy cập: 127

​1. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2022:

Kết thúc vụ Mùa năm 2022, toàn tỉnh gieo trồng được 221.524,4 ha cây trồng các loại; đạt 100,1%, bằng 101,6% so với cùng kỳ (tương đương tuần trước). Trong đó: Lúa nước 40.639,6 ha, đạt 101,6%; lúa rẫy 8.651 ha, đạt 101,8%; ngô 34.098 ha, đạt 99,2%; sắn 67.625,6 ha, đạt 97,3%; khoai lang 3.697 ha, đạt 117%; đậu các loại 19.021 ha, đạt 101%; rau, dưa các loại 21.745 ha, đạt 109%; lạc 2.385 ha, đạt 99,4%; mè 2.316 ha, đạt 93%; mía trồng mới 882,4 ha, đạt 176,5%; cây hàng năm khác 8.812 ha, đạt 90,8%; cao su tái canh 1.001,2 ha, đạt 500,6%; cà phê 2.515 ha, đạt 81,2%; điều 563 ha, đạt 188%; hồ tiêu trồng mới 331,5 ha; cây ăn quả 6.740,6 ha, đạt 81%; cây dược liệu 500 ha, đạt 92,6%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus gây hại 5.824  ha (Diện tích nhiễm nhẹ 5.164 ha; nhiễm trung bình 505 ha; nhiễm nặng 155 ha), giảm 07 ha so với tuần trước. Phân bố tại huyện Krông Pa 5.390 ha, thị xã Ayun Pa 155 ha, thị xã An Khê 110 ha, huyện Phú Thiện 96 ha, huyện Kbang 23 ha, huyện Đak Pơ 50 ha.

- Cây mía: Xén tóc gây hại diện tích nhiễm 107,7 ha, tăng 0,2 ha so với kỳ trước, phân bố tại thị xã An Khê, huyện Đak Pơ, Kbang, Krông Pa; bọ hung gây hại 58 ha, tương đương so với tuần trước, gây hại tại thị xã An Khê, Đak Pơ; bệnh trắng lá mía gây hại rải rác, không đáng kể.

- Cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm diện tích nhiễm 965 ha, tăng 07 ha so với tuần trước, gây hại chủ yếu tại các huyện Mang Yang, Chư Prông, Đak Đoa, Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông. Bệnh chết nhanh gây hại 15 ha, tương đương so với tuần trước, gây hại cục bộ tại huyện Chư Sê, Mang Yang, Đak Đoa.

3. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thuỷ sản:

- Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Trong tuần, không phát sinh gia súc mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Lũy kế từ ngày 12/9 đến ngày 01/12/2022, phát sinh 370 con lợn mắc bệnh tại 11hộ/06 thôn/04 xã/02 huyện Krông Pa (xã Ia Rsươm, Chư Rcăm), Ia Pa (Chư Răng, Kim Tân), đã tổ chức tiêu hủy với khối lượng 12.378 kg.

- Bệnh Lở mồm long móng: Trong tuần, không phát sinh trâu, bò mắc bệnh. Lũy kế từ ngày 06/10 đến ngày 01/12/2022, phát sinh 394 con/134 hộ/18 thôn/05 xã/2 huyện Ia Pa (Ia Broái, Ia Tul) và thị xã Ayun Pa (xã Ia Sao, Ia Rtô, Ia Rbol), trong đó: 12 con chết, tiêu hủy với khối lượng 932 kg, 376 con đã khỏi triệu chứng; số còn bệnh là 06 con tại huyện Ia Pa đang tổ chức điều trị.

4. Trồng rừng: Đến ngày 01/12/2022, trên địa bàn tỉnh đã trồng được 8.196,41 ha đạt 102,5%KH (tăng 179 ha so với tuần trước), trong đó: Trồng rừng tập trung 6.559,44 ha; trồng rừng phòng hộ 115,95 ha; trồng cây phân tán 1.521 ha.

5. Quản lý, bảo vệ rừng: Trong tuần phát hiện 02 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (giảm 01 vụ so với tuần trước). Tang vật, phương tiện vi phạm gồm 2,907 m3 gỗ tròn thuộc loài thông thường, 5,0 ster củi. Luỹ kế từ đầu năm đến nay đã xảy ra 291 vụ, đã xử lý 189 vụ.

6. Phòng chống thiên tai: Trong tuần không có báo cáo thiệt hại do thiên tai của các địa phương.

7. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 11 đến ngày 30/11/2022 là 404,7 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 5.276,8  tỷ đồng, đạt 97,4%  so với dự toán Trung ương giao, đạt 90,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 27,6% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 5.246,3 tỷ đồng tỷ đồng, đạt 104,6% so với dự toán Trung ương giao, đạt 96,7%  so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1,3% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 30,5 tỷ đồng, đạt 7,6% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 98,6% so với cùng kỳ.

8. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 3.627,34 tỷ đồng, tính đến ngày 30/11/2022 đã giải ngân 1.900,7 tỷ đồng (tăng 56 tỷ đồng so với tuần trước), đạt 52,4% kế hoạch, trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 1.712,6/3.232,2 tỷ đồng, đạt 52,99% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương giải ngân 1.076,8 tỷ đồng, đạt 54,25% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 635,8 tỷ đồng, đạt 50,98% kế hoạch).

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 188,1/395 tỷ đồng, đạt 47,63% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 185,9 tỷ đồng, đạt 62,9%; Vốn ngân sách trung ương 2,1 tỷ đồng, đạt 2,18%).

9. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19):

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Công tác GPMB đã bàn giao cho đơn vị thi công 125,13/126,6 km (đạt 99%); còn lại 1,47/126,60 km tuyến tránh đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến quốc lộ cũ: Đã bàn giao 100% mặt bằng.

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 25,685/27,155 km đạt 93,66%; còn lại 1,47/27,155 km của 03 địa phương (TP. Pleiku 6,46/6,71 km, còn lại 0,25km của 02 hộ dân và 01 tổ chức; Thị xã An Khê 11,16/11,56 km, còn lại 0,4 km với 6 hộ dân; huyện Đak Pơ 1,4/2,09 km, đã san gạt khuôn đường 1,0/1,4km, còn lại 0,69 km với 17 hộ dân. UBND tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND 03 địa phương chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành bàn giao mặt bằng trước 30/11/2022.

10. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xây dựng báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia góp ý của các sở ngành, địa phương trong tỉnh về dự thảo các báo cáo quy hoạch tỉnh và 38 nội dung đề xuất quy hoạch tỉnh.

- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã gửi văn bản xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua Quy hoạch tỉnh (Tờ trình số 291-TTr/BCSUBND ngày 11/10/2022). Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến sẽ trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Xin rút nội dung dự thảo Nghị quyết thông qua quy hoạch tỉnh tại kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Lý do, chưa có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ).

11. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tính đến nay đã hỗ trợ 229,928 tỷ đồng[1].

- Đến ngày 30/11/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho vay 229,85 tỷ đồng, với 3.927  lượt hộ vay vốn, đạt 54,11% kế hoạch, cụ thể: Chương trình cho vay giải quyết việc làm, số tiền 120 tỷ đồng, với 2.583 lượt lao động vay vốn, đạt 100% kế hoạch; Chương trình cho vay Nhà ở xã hội số tiền 76,9 tỷ đồng, với 194 lượt hộ vay, đạt 99,9% kế hoạch; Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến, số tiền 5,84 tỷ đồng, với 584 hộ vay vốn, đạt 99,7% kế hoạch (02 hộ vay trả nợ trước hạn so với kỳ báo cáo trước); Chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập, số tiền 1,83 tỷ đồng, với 23 khách hàng vay vốn, đạt 96,3% kế hoạch giao; Chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải ngân 25,28 tỷ đồng với 542 hộ vay (đạt 14% KH).

- Tiếp tục thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí; gia hạn nộp thuế cho các đối tượng theo quy định; đến 30/11/2022: giảm thuế VAT 2% (đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) là 405 tỷ đồng; tổng giá trị của việc giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 19,6 tỷ đồng; giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 là 49,301 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế 333,2 tỷ đồng.

12. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Thụ lý điều tra 11 vụ, làm bị thương 02 người, thiệt hại tài sản khoảng 95 triệu đồng; so với tuần trước, tăng 04 vụ, không tăng, giảm số người chết, tăng 01 người bị thương. Gồm: Giết người 01 vụ (Chư Sê), Cố ý gây thương tích 01 vụ (Pleiku); Hiếp dâm người dưới 16 tuổi 01 vụ (Chư Prông); Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi 01 vụ (An Khê); Cướp tài sản 01 vụ (Pleiku); Trộm cắp tài sản 03 vụ (Pleiku); Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ (Đức Cơ); Đánh bạc 01 vụ (Chư Sê); Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 01 vụ (Mang Yang).

- Trong tuần, không xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ và môi trường: Phát hiện 01 vụ/02 đối tượng tàng trữ hàng cấm (Chư Prông); 02 vụ/01 đối tượng vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản (Kông Chro, Krông Pa); 20 vụ/20 đối tượng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có giấy phép kinh doanh (Ayun Pa: 12 vụ; Pleiku: 08 vụ); 02 vụ/02 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm (Pleiku). Thu giữ 07 kg pháo, 03 m3 gỗ.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 03 vụ (Pleiku 02, Chư Pưh 01), làm chết 02 người, bị thương 02 người; so với tuần trước tương đương số vụ, tương đương người chết, giảm 03 người bị thương. Nguyên nhân: Thiếu chú ý quan sát 01 vụ, lấn đường 01 vụ, đang điều tra 01 vụ.

- Tai, tệ nạn xã hội: Xảy ra 03 vụ tự tử (Pleiku, Chư Prông, Phú Thiện), chết 02 người; bị thương 01 người; 01 vụ tự ngã (Kbang), chết 01 người.

- Phát hiện 1.431 trường hợp vi phạm, tạm giữ 10 xe ô tô, 200 xe mô tô, 396 giấy tờ các loại; tước GPLX có thời hạn 47 trường hợp; xử phạt 1.145 trường hợp, số tiền 831 triệu đồng.

[1] Hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 và Quyết định 441/QĐ-UBND ngày 25/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh là 83,766 tỷ đồng; Hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ với số tiền 146,163 tỷ đồng.

UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc