Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 15/6-19/6

Ngày đăng: 22-06-2020, 02:00 - Lượt truy cập: 195

​Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020; thực hiện về nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn tỉnh,…là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 15/6-19/6/2020.1.    Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Ngày 16/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1255/UBND-KTTH chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành; các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, kịp thời tháo gỡ các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020 (kể cả số vốn các năm trước được chuyển nguồn sang). Lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án lớn, trọng điểm, có tác động lan tỏa trong phạm vi địa phương, vùng, liên vùng. Bên cạnh đó, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và các dự án được giao làm chủ đầu tư ở địa phương, đơn vị mình. UBND tỉnh sẽ xem xét cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư công năm 2020 của các địa phương, đơn vị đến ngày 30/9/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn năm 2020 để điều chỉnh cho các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhanh. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi, quản lý, thực hiện dự án. UBND tỉnh Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ và tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án chậm tiến độ, các chủ đầu tư giải ngân chậm, dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

2.    Xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1246/UBND-KGVX yêu cầu Sở Y tế chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng như thần dược, quảng cáo sai sự thật, quảng cáo lừa dối gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng; quảng cáo mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung, quảng cáo không đúng nội dung đã được xác nhận; quảng cáo lợi dụng lời nói, hình ảnh của giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ, dược sỹ, bệnh nhân; quảng cáo không có nội dung khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh". Nếu có dấu hiệu hình sự, yêu cầu chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh cũng yêu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý nhà nước, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, giám sát chặt chẽ về nội dung, phương thức hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn.

3.    Thực hiện nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1238/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch của Chính phủ, Kế hoạch của Tỉnh uỷ về triển khai Kết luận"số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có ít nhất 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Không còn xã đạt dưới 07 tiêu chí; bình quân cả tỉnh đạt 15,36 tiêu chí/xã; có 05 địa phương cấp huyện đạt chuẩn NTM. Đến năm 2025, phấn đấu có thêm 02 huyện đạt chuẩn NTM; có thêm ít nhất 40 xã đạt chuẩn NTM; có 85% số thôn, làng thuộc các xã đặc biệt khó khăn, biên giới được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 17 tiêu chí/xã; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí;  các công trình hạ tầng thiết yếu cơ bản đồng bộ, liên thông và ứng phó được với biến đổi khí hậu; chất lượng cuộc sống dân cư nông thôn được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020; tốc độ tăng trưởng ngành đạt 6,22%,…Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thực hiện xây dựng NTM phát triển toàn diện, bền vững; đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ; nâng cấp và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông thôn; ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nông thôn; đổi mới và nâng cao chất lưọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, huy động nguồn lực đa dạng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

4.    Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020

Ngày 19/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 564/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Gia Lai gồm 51 thành viên, do đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Tư Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) làm Phó Trưởng ban Thường trực; các Phó Trưởng ban, các Ủy viên và Thư ký Ban Chỉ đạo là lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Gia Lai theo đúng Quy chế và hướng dẫn hiện hành của Bộ GD&ĐT về thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và các quy định của pháp luật liên quan. Trưởng ban được sử dụng, con dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của Sở GD&ĐT. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công; Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

5.    Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 2020

Nhằm tiếp tục triển khai các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) 6 tháng cuối năm 2020 và trong thời gian tới, ngày 19/6/25020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1286/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT). Thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và sau khi hết dịch bệnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, ATGT. Trong đó, Sở Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện rà soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các vị trí có nguy cơ gây mất ATGT trên hệ thống quốc lộ, đường tỉnh; rà soát, điều chỉnh hệ thống báo hiệu trên đường bộ đang khai thác, đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT có hiệu lực từ 01/7/2020; đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường các giải pháp đảm bảo giao thông đường bộ thông suốt, an toàn trong mùa mưa bão; phối hợp với Sở GD&ĐT kiểm tra an toàn đối với xe đưa, đón học sinh. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng, Công an cấp huyện tiếp tục duy trì công tác tuần tra lưu động; ưu tiên công tác tuần tra, xử lý vi phạm trên các địa bàn, tuyến đường, vị trí nguy hiểm trên đường bộ tiềm ẩn TNGT, đặc biệt là xử lý vi phạm đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, phần đường, làn đường, người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật. Thông qua các hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, chủ động phát hiện những bất cập trong kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông, các vị trí nguy hiểm trên đường bộ, đề nghị các ngành chức năng xừ lý triệt để điểm đen về tai nạn giao thông. UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung xử lý tình trạng sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để buôn bán, họp chợ trái phép dọc các quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn; xử lý dứt điểm trong Quý III năm 2020. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo UBND tỉnh về xử lý vi phạm của thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông; xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT theo phân cấp; phòng ngừa TNGT đường thủy do các phương tiện thủy hoạt động trên các sông, suối, hồ thủy điện, thủy lợi gây ra./.​

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh