Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 26/10-30/10

Ngày đăng: 02-11-2020, 11:00 - Lượt truy cập: 137

​Khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 9; tăng cường kiểm soát bệnh DTLCP tái phát, lây lan ra diện rộng; quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh; tăng cường sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại các đô thị trên địa bàn tỉnh,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 26/10-30/10/2020.


Tăng cường kiểm soát bệnh DTLCP tái phát, lây lan ra diện rộng

Để khẩn trương kiểm soát, ngăn chặn các ổ dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tái phát và lây lan diện rộng, khắc phục những khó khăn, tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống bệnh DTLCP. Ngày 26/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2172/UBND-NL yêu cầu các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của ngành tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, kịp thời công tác phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Trong đó, UBND các địa phương chủ động triển khai giám sát dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, kịp thời xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi kê khai, báo cáo hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi, áp dụng nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học trong chăn nuôi. Riêng đối với huyện la Pa và thị xã Ayun Pa cần tăng cường giám sát, kịp thời xử lý ngay trường hợp lợn mắc DTLCP, không để dịch bệnh tiếp tục lây lan; tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân gây bệnh để có biện pháp khống chế; tiêu độc, khử trùng triệt để, theo đúng hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT; tăng cường kiểm soát vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn trên địa bàn; tuyên truyền nhân dân thực hiện “5 không": không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổng kết, đánh giá, phổ biến và nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh phù hợp với điều kiện và quy mô chăn nuôi. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y có kế hoạch và chủ động lấy mẫu giám sát lưu hành mầm bệnh DTLCP để phát hiện sớm, cảnh báo và kịp thời tổ chức triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Công an tỉnh, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn trên địa bàn tỉnh; bố trí nhân lực phối hợp với lực lượng thú y kiểm soát hoạt động vận chuyển lợn giống vào tỉnh tại các trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông trên tuyến quốc lộ đi qua tỉnh theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí hối hợp với sở Nông nghiệp và PTNT, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ tái phát bệnh DTLCP trên địa bàn, nhất là từ hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn trái phép; khuyến cáo người chăn nuôi tái đàn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng để tránh phát sinh dịch bệnh. Tuyên truyền các biện pháp nhận biết, phòng, chống bệnh DTLCP; đưa tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, không gây hoang mang trong xã hội.

Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/10/2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND chỉ đạo về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện cam kết không sử dụng bao bì nhựa, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thực xây dựng, thực hiện hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa; hình thành ý thức, thói quen của người dân về giảm thiểu, phân loại chất thải nhựa,… UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ, Xây dựng, thực hiện kế hoạch quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa của ngành mình. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng hoạt động trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan thông tin, tuyên truyền về giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa, nâng cao nhận thức trong cơ quan, cộng đồng nhằm hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại chất thải, chất thải nhựa; phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội xây dựng phong trào, liên minh chống chất thải nhựa; vận động người dân, cộng đồng dân cư hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường. Vận động các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, chợ dân sinh, khách sạn, nhà hàng, quán nước, khu du lịch và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, du lịch... trên địa bàn cam kết giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hoặc thay thể bàng các sản phẩm thân thiện môi trường. Tăng cường năng lực, hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải rắn; thực hiện thu gom và xử lý riêng các loại chất thải đã được phân loại (bao gồm cả chất thải nhựa)…

Tăng cường sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại các đô thị

Ngày 28/10/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2202/KH-UBND về tăng cường sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại các đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2020, giai đoạn đến năm 2025. Mục đích cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tăng bình quân 20% so với tỷ lệ hiện tại trong năm 2020. Sau năm 2020, hàng năm phải có kế hoạch cụ thể để nâng tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, đến năm 2025 đạt tỷ lệ 100% dân cư đô thị sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. Kế hoạch này được triển khai thực hiện tại các đô thị, Khu kinh tế, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đối tượng áp dụng là dân cư đô thị có hệ thống cấp nước tập trung; các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện nhiệm vụ cấp nước; chính quyền địa phương các cấp; các sở, ban ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp thực hiện gồm: Xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch trên toàn tỉnh trong năm 2020, giai đoạn đến năm 2025; xây dụng, hoàn thiện các cơ chế chính sách đảm bảo cấp nước an toàn; quản lý, sử dụng nguồn nuớc, bảo vệ tài nguyên nước; nghiên cứu và phát triển công nghệ lĩnh vực cấp nước.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại do ảnh hường bão số 9

Theo Báo cáo nhanh của Thường trực ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về tình hình thiệt hại do bão số 9 gây ra (tính đến 7 giờ ngày 29/10/2020): Toàn tỉnh có 01 người chết, 01 người bị thương; 425 nhà bị hư hỏng, tốc mái, ngập sâu; 08 điểm trường bị tốc mái, 975 ha cây trồng bị ngã đổ, giảm năng suất,...Trước tình hình trên, ngày 29/10/2020, UBND tỉnh  ban hành Công văn hoả tốc số 2210/UBND-NL yêu cầu các sở, ban, ngành, Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan không được chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, đồng thời khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa bão, gia đình có người không may bị thương vong; hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân, nhất là đối với những hộ dân bị mất nhà cửa; tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu nước uống, không có chỗ ở. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các vùng trũng thấp, bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, triển khai các phương án đảm bảo an toàn hồ, đập, vận hành đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du công trình. Hướng dẫn nhân dân thu hoạch các loại cây trồng khi đã đủ độ chín để tránh thiệt hại do lũ, nhất là vùng ven sông, suối; đối với diện tích lúa đã bị đổ ngã huy động lực lượng dân quân, đoàn viên, quân đội giúp dân thu hoạch. Các lực lượng vũ trang ra quân hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa bão, trong đó tập trung sửa chữa các trường học, trung tâm y tế, trụ sở cơ quan, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, tốc mái, dọn vệ sinh môi trường góp phần sớm ổn định đời sống cho nhân dân. Điện lực Gia Lai tập trung lực lượng để khắc phục các sự cố về điện. Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; chủ động chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành và địa phương triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả theo thẩm quyền; tổng hợp tình hình thiệt hại, nhu cầu cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ khắc phục thiên tai của các địa phương theo quy.​

Mai Đào​

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc