Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 29/10-02/11

Ngày đăng: 05-11-2018, 02:00 - Lượt truy cập: 702

Triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018; quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường cao tốc; Kế hoạch Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2018; đẩy mạnh triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 29/10-02/11/2018.
1.    Quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường cao tốc

Ngày 29/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2411/UBND-CNXD chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường cao tốc. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các địa phương không cấp đất xây dựng nhà cửa, công trình trong phạm vi đất của đường bộ; xử lý nghiêm hành vi vi phạm lấn chiếm đất hành lang an toàn đường bộ, phá hoại hàng rào hộ lan, hàng rào bảo vệ và đấu nối trái phép vào các tuyến đường bộ đã quy hoạch thành đường cao tốc theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Sở Giao thông vận tải thực hiện nghiêm công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc được quy định tại Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 24/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

2.    Triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

Thực hiện Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 và hưởng ứng các mục tiêu 90-90-90 đến năm 2020 của Liên Hiệp quốc. Ngày 30/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2445/UBND-KGVX chỉ đạo Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phát động trong toàn tỉnh thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2018 với chủ đề “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020". Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, căn cứ Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 của Bộ Y tế, xây dựng Kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động của Tháng hành động trên địa bàn phù hợp với tình hình, đặc điểm của tỉnh. Bên cạnh đó, hướng dẫn UBND các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Tháng hành động của từng địa phương.

3.    Kế hoạch Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2018

Nhằm thực hiện kế hoạch hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng và tỉnh Gia Lai; đồng thời, giới thiệu đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước về môi trường đầu tư thân thiện với nhiều tiềm năng, cũng như cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; cung cấp những thông tin và chính sách mới để khuyến khích các nhà đầu tư lựa chọn đầu tư vào tỉnh Gia Lai trong thời gian tới. Ngày 30/10/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2434/KH-UBND về tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2018. Theo đó, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp tổ chức có quy mô cấp tỉnh. Dự kiến Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 23/11/2018 tại Hội trường lầu 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của hơn 300 khách mời. Chỉ đạo Hội nghị gồm các đồng chí: Bí Thư Tỉnh ủy Gia Lai; Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

4.    Đẩy mạnh triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Ngày 31/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2453/UBND-NL chỉ đạo về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tập trung đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý ATTP nông, lâm, thủy sản theo quy định tại các văn bản của Trung ương và của tỉnh về ATTP. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm căn cứ bộ tiêu chí quy trình đánh giá, xếp hạng công tác quản lý chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản của Bộ Nông nghiệp và PTNT và tình hình thực tế để xây dựng tiêu chí và hướng dẫn các địa phương tự đánh giá, chấm điểm việc triển khai công tác quản lý chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản trên địa bàn hàng năm; tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của địa phương, xếp hạng và gửi báo cáo về UBND tỉnh. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn đảm bảo gia tăng về số chuỗi, số sản phẩm được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi và số điểm bán sản phẩm nhằm làm tăng thị phần cung ứng sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, tăng giá trị sản phẩm và tăng lợi nhuận cho người nông dân, doanh nghiệp tham gia chuỗi. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông, lâm, thủy sản theo phân công, phân cấp tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh. Hàng năm, tổ chức, đánh giá, chấm điểm công tác quản lý chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản hàng năm trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đồng thời, huy động nguồn lực, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn; phát huy vai trò của người sản xuất, các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể chính trị, các hiệp hội ngành nghề trong sản xuất và tiêu thụ thực phẩm an toàn.

5.    Tiếp tục tổ chức chợ phiên nông sản an toàn

Để tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình chợ phiên nông sản an toàn, góp phần từng bước đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Ngày 31/10/2018,UBND tỉnh ban hành Công văn số 2462/UBND-NL yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về ATTP nông, lâm, thủy sản trên địa bàn theo phân cấp tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh; tổ chức phân loại các cơ sở chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ATTP nông, lâm, thủy sản; khuyến khích phát triển và hỗ trợ các sản phẩm của các cơ sở này tham gia các hội chợ, triển lãm, chợ phiên nông sản an toàn. Đối với các địa phương chưa tổ chức chợ phiên nông sản an toàn trong năm 2018, cần quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong việc tổ chức phiên chợ nông sản an toàn trên địa bàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức chợ phiên nông sản an toàn trong năm 2019 tại trung tâm các xã, phường, thị trấn; đồng thời, phối hợp với Hội, Đoàn thể cấp huyện đẩy mạnh vận động, khuyến khích, hỗ trợ các hộ gia đình, tổ sản xuất, các doanh nghiệp, các hợp tác xã tham gia xây dựng các điểm bán thực phẩm an toàn trên địa bàn. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Công thương, các sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc UBND các địa phương trong việc xây dựng Kế hoạch và tổ chức các phiên chợ nông sản an toàn. Ngoài ra, tổ chức kiểm tra, chứng nhận sản phẩm nông, lâm, thủy sản đảm bảo các điều kiện về ATTP theo quy định tại các phiên chợ. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện phiên chợ nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh gửi về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.​

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh