Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 29/7-02/8

Ngày đăng: 05-08-2019, 02:00 - Lượt truy cập: 469

​Triển khai công tác ứng phó bão số 3 trên địa bàn tỉnh; phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; bổ sung danh mục các công trình, dự án khởi công mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 29/7-02/8/2019.


1.     Phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1641/UBND-KGVX về việc thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán các loại chất hướng thần, tiền chất và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; không để lợi dụng các sự kiện, lễ hội, hội chợ, điểm vui chơi công cộng, các quán bar, karaoke, nhà hàng, khách sạn để tổ chức, sử dụng, chứa chấp, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, chất hướng thần trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y  tế, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch kinh phí để đầu tư cho công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Thực hiện cải tạo, sửa chữa, cơ sở vật chất; đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao chất lượng dịch vụ cai nghiện  ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; tiếp nhận, phân loại các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp để quản lý có hiệu quả tại các cơ sở cai nghiện, không để trình trạng học viên bỏ trốn tại cơ sở cai nghiện.

2.     Bãi bỏ Chỉ thị 04/2004/CT-UB ngày 10/02/2004 của UBND tỉnh

Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 04/2004/CT-UB ngày 10/02/2004 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý khách nước ngoài, Việt kiều lưu trú tại các khách sạn. UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tổng hợp vào danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của UBND tỉnh để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/8/2019.

3.     Triển khai công tác ứng phó bão số 3 trên địa bàn tỉnh

Để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng mưa lũ gây ra, ngày 01/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công điện hỏa tốc số 10/CĐ-UBND chỉ đạo các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão số 3 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian mưa, lũ ảnh ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh để tham mưu, đề xuất kịp thời UBND tỉnh chỉ đạo ứng phó với bão lũ. Hướng dẫn chính quyền địa phương, các chủ đập thủy lợi vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, góp phần giảm lũ cho hạ du, không để gây lũ nhân tạo do xả lũ hồ chứa thủy lợi, triển khai các biện pháp bảo vệ hồ đập và công trình thủy lợi. Chủ động phối hợp với Thường trực Ban chỉ huy về công tác tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố triển khai kịp thời công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn các hồ, đập và tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân ở vùng hạ du. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động bố trí, huy động lực lượng, phương tiện cần thiết cho từng vùng, từng địa bàn để tham gia ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất đá để cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ địa phương khắc phục thiệt hại. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 3, tổ chức trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã 24/24 giờ để nắm bắt thông tin, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Tổ chức các nhóm công tác khảo sát cụ thể từng vị trí ngập lũ và có nguy cơ ảnh hưởng đến nhân dân chủ động di dời các hộ dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với mưa lũ và xả lũ trên địa bàn, tuyệt đối không để thiệt hại về người, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân. Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai công tác ứng phó với mưa lũ, ngập lũ, lũ cô lập, lũ quét, sạt lở đất đá với mọi tình huống; chủ động phối hợp với chủ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với lũ lụt cho vùng hạ du đập các hồ chứa trên địa bàn.

4.     Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1642/UBND-KTTH chỉ đạo về việc đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các địa phương, các chủ đầu tư, chủ dự án căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số: 351/UBND-KTTH ngày 18/02/2019, 584/UBND-KTTH ngày 20/3/2019, 930/UBND-KTTH ngày 06/5/2019 và 1527/UBND-KTTH ngày 09/7/2019 để đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân vốn đầu tư công đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết kế, dự toán, các thủ tục đấu thầu,… đẩy nhanh tiến độ đấu thầu và ký hợp đồng gửi Kho bạc Nhà nước để giải ngân vốn. Đối với các dự án đã hoàn thành, khẩn trương nghiệm thu để thanh toán vốn. Các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2019, chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ rút ngắn thời gian xử ý các thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành, tạo điều kiện thanh toán cho nhà thầu. Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng thi công. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát khả năng giải ngân của từng dự án, chủ động điều chuyển hoặc đề xuất cấp có thẩm thẩm quyền điều chuyển vốn từ sự án không có khả năng giải ngân hết sang dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2019. Các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ bề tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầy tư công hàng tháng theo đúng quy định. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp để tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý; công khai tình hình thanh toán vốn đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn thấp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Rà soát việc thực hiện phân bổ vốn, giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 đảm bảo đúng quy định.

5.     Bổ sung danh mục các công trình, dự án khởi công mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 438/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục các công trình, dự án khởi công mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, các công trình, dự án bổ sung gồm: Đường Tôn Đức Thắng- TP.Pleiku; Bệnh viện đa khoa tỉnh-Hạng mục Khoa Cấp cứu và Khoa Dược; đường vào ba buôn xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa; nâng cấp đường từ Quốc lộ 25 đi UBND xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa; khu hội chợ, triển lãm tỉnh và đường liên xã Tân An đi Yang Bắc, Phú An (đoạn Km4+34 – Km6+50) huyện Đăk Pơ. UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư căn cứ vào Quyết định này tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

6.     Công nhận các Trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn vền an ninh trật tự"

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc công nhận 17 Trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn vền an ninh trật tự" năm học 2018-2019. Theo đó, các Trường đạt chuẩn gồm: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh; Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai; Trường THPT Chuyên Hùng Vương; Trường Trung cấp Y tế tỉnh; Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; Cao đăng nghề Gia Lai; Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; Trường Cao Đẳng sư phạm Gia Lai; Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên; Trường Đại học Đông Á- Cơ sở tỉnh Gia Lai; Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai; Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh; Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ; Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học tỉnh Gia Lai; Trung tâm Anh ngữ Âu Việt; Trung tâm Ngoại ngữ Sao Kim và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Sao Việt.

7.     Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Với mục tiêu thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) phát triển về số lượng, chất lượng; huy động và phát triển kinh tế xã  hội, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo và thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu có khoảng 48 DNVVN khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được hỗ trợ và đến năm 2023 có khoảng 240 DNVVN được hỗ trợ, phát triển. Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 765/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ DNVVN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019- 2023. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ gồm: DNVVN khởi nghiệp sáng tạo, DNVVN tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong các lĩnh vực: Cà phê, hồ tiêu, các sản phẩm từ gỗ, rau, củ, quả, các sản phẩm từ thịt bò. Theo đó, các DNVVN khởi nghiệp sáng tạo sẽ được hỗ trợ về: Tư vấn, sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới và mô hình kinh doanh mới. Hỗ  trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa và hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung. DNVVN tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được hỗ trợ 50%  chi phí đối với các khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên biệt tại hiện trường nhưng không quá 30 triệu đồng trên 01 khóa đào tạo cho 01 doanh nghiệp và không quá 01 khóa đào tạo trên năm. Ngoài ra, DNVVN tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sẽ được hỗ trợ về liên kết sản xuất, kinh doanh, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng và hỗ trợ thực hiện các thủ về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng.

8.     Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025 trên địa  bàn tỉnh

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1647/UBND-NL yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh gia cầm giai đoạn 2019-2025 trên địa  bàn tỉnh. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT  chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn và phối hợp với các địa phương tổ chức Tháng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi trước thời điểm có nguy cơ cao phát sinh dịch Cúm gia cầm; thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình bệnh Cúm gia cầm trong nước và trong tỉnh để kịp thời thông tin, cảnh báo và hướng dẫn xử lý dứt điểm ổ dịch khi mới được phát hiện, không để dịch kéo dài, lan rộng. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh xây dựng vùng, chuỗi chăn nuôi, sản xuất thịt, trứng gia cầm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh và ngoài tỉnh. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, cung cấp tài liệu cho các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về nguy cơ, tác hại của bệnh Cúm gia cầm.

9.     Tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH), không để bùng phát dịch trong những tháng cuối năm 2019. Ngày 02/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1682/UBND-KGVX yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời nội dung Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh. Trong đó, Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn thành lập ngay các đội chống dịch cơ động cấp tỉnh, cấp huyện; thành lập các tổ giám sát phòng, chống SXH tuyến xã, phường, thị trấn, trực tiếp tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch cụ thể của từng địa phương; nắm chắc các ổ dịch SXH hiện có hoặc mới phát sinh để khoanh vùng, xử lý triệt để theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng tại các vùng có nguy cơ cao.  Hướng dẫn các địa phương tổ chức các tổ, đội diệt lăng quăng/bọ gậy ở thôn, làng, tổ dân phố để triển khai liên tục các hoạt động này tại các khu vực có nguy cơ cao. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai tốt công tác tập huấn về phác đồ điều trị, xử lý cấp cứu bệnh nhân cho cán bộ y tế làm công tác điều trị. Chỉ đạo Trung tâm  Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát các vùng trọng điểm, vùng có nguy cơ cao bùng phát dịch để triển khai các hoạt động ưu tiên, những giải pháp quyết liệt trong công tác phòng chống bệnh SXH. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai thông tin về tình hình bệnh SXH; tuyên truyền rộng rãi các biện pháp phòng, chống nhằm giúp cho người dân nhận thức đúng về nguy hiểm của dịch bệnh, tự giác, chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan; UBND cấp xã triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; huy động các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng thanh niên, học sinh và người dân địa phương để tổ chức các đội, tổ diệt lăng quang, bọ gậy ở thôn, làng, tổ dân phố.​

Ngọc Chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh