Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Đak Pơ nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Đảng, đoàn thể

Ngày đăng: 09-02-2023, 08:00 - Lượt truy cập: 144

(GLO)- Cùng với triển khai thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, Huyện ủy Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đoàn thể, nhất là ở thôn, làng, tổ dân phố.


Những kết quả khả quan

Nhìn chung, nền nếp sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội ở thôn, làng, tổ dân phố được duy trì đều đặn, nghiêm túc, theo định kỳ. Đối với chi bộ, chi đoàn định kỳ hàng tháng sinh hoạt 1 lần; chi hội nông dân và chi hội phụ nữ định kỳ 3 tháng/lần, riêng các chi hội phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường sinh hoạt hàng tháng; chi hội cựu chiến binh sinh hoạt định kỳ 2 tháng/lần. Tỷ lệ đảng viên, đoàn viên, hội viên tại các thôn, làng, tổ dân phố tham gia sinh hoạt đạt trên 90% đối với chi đoàn; trên 80% đối với chi bộ và chi hội phụ nữ; trên 75% đối với chi hội nông dân.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội từng bước được nâng lên, các chi bộ, tổ chức Đoàn, Hội đều coi trọng đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực gắn với thực tiễn của mỗi địa phương; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, vai trò của đảng viên, hội viên; phát huy sức trẻ, xung kích, sáng tạo của đoàn viên nhằm xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn, Hội vững mạnh.

Đối với sinh hoạt chi bộ: Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy cụ thể hóa các chương trình, nội dung sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCT của Ban Tổ chức Trung ương. Đối với chi đoàn, chi hội: Huyện ủy chỉ đạo các hội, đoàn thể cấp huyện đổi mới hình thức, phương pháp, xây dựng nội dung sinh hoạt thiết thực, phù hợp; tổ chức các phong trào giúp nhau về kinh tế, giao lưu văn nghệ sau sinh hoạt.

Đak Pơ nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Đảng, đoàn thể  ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn và Bí thư Huyện ủy Đak Pơ Lê Thị Thanh Mai dự buổi sinh hoạt Chi bộ làng Hway, xã Hà Tam. Ảnh: Anh Hùng

Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội và đảng viên trên địa bàn được chi ủy thực hiện tốt, qua đó kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận xã hội. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được chú trọng thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ, chi đoàn, chi hội vẫn còn hạn chế. Đó là tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ chưa được thể hiện rõ nét. Một số đảng viên còn thụ động, chưa đóng góp được nhiều ý kiến cho chi bộ. Một số chi bộ hình thức sinh hoạt còn rập khuôn, không khí sinh hoạt trầm lắng. Nội dung sinh hoạt của một số chi bộ còn chung chung, chưa sát yêu cầu của thực tiễn. Vẫn còn tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt quá 3 tháng bị xóa tên ra khỏi danh sách đảng viên.

Cách thức và hình thức tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn chưa có nhiều đổi mới. Trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp tiếp cận và nắm bắt tâm lý thanh niên của đội ngũ bí thư chi đoàn còn hạn chế. Công tác tổ chức, điều hành buổi sinh hoạt của một số chi hội trưởng còn thiếu kỹ năng, chưa gợi ý được nhiều vấn đề phù hợp để hội viên cùng tham gia phát biểu; một số hội viên chưa phát huy được quyền làm chủ của mình trong việc tích cực, mạnh dạn tham gia phát biểu ý kiến đóng góp cho hội, cho địa phương.

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên là do chưa có sự quan tâm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng về năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy, bí thư chi đoàn, trưởng các chi hội; do điều kiện kinh tế tác động khiến nhiều đảng viên, đoàn viên, hội viên đi làm ăn xa, tập trung cho việc làm ăn phát triển kinh tế nên dẫn đến tình trạng không tham gia sinh hoạt, bỏ sinh hoạt; nội dung sinh hoạt được chú trọng đổi mới tuy nhiên chưa có nhiều đột phá, tạo sức hút cho đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, Đoàn, Hội.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức Đảng, đoàn thể

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội ở thôn, làng, tổ dân phố, Huyện ủy Đak Pơ sẽ tập trung triển khai một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội. Ý thức tốt trong sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội bắt nguồn từ nhận thức về vị trí của chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong bộ máy tổ chức và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị. Chi bộ là hạt nhân, hạt nhân tốt thì Đảng khỏe mạnh và hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo. Các tổ chức đoàn thể là cầu nối giữa hệ thống chính trị với quần chúng nhân dân. Do đó, cần tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ đảng viên, đoàn viên, hội viên thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm trong sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội.

Huyện Đak Pơ có 37 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 10 Đảng bộ và 27 chi bộ với 1.771 đảng viên. Toàn huyện có 16 tổ chức cơ sở Đoàn, trong đó có 10 đoàn cơ sở với 91 chi đoàn và 6 chi đoàn trực thuộc Huyện Đoàn với tổng số 2.041 đoàn viên; 8 hội liên hiệp phụ nữ xã, thị trấn với 49 chi hội phụ nữ thôn, làng, tổ dân phố và 1 Hội Phụ nữ Công an huyện/10.488 hội viên; 8 hội nông dân xã, thị trấn với 49 chi hội/8.095 hội viên; 8 hội cựu chiến binh xã, thị trấn với 49 chi hội/926 hội viên.

Hai là, chuẩn bị tốt nội dung cuộc họp. Đối với sinh hoạt chi bộ tiếp tục bám sát Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở xây dựng cụ thể hóa chương trình, nội dung sinh hoạt định kỳ và chuyên đề đảm bảo thời gian, hình thức, nâng cao chất lượng, có tác động mạnh mẽ, thiết thực, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị. Đối với chi đoàn, chi hội đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, đẩy mạnh nhiều mô hình hoạt động phong phú, nhằm tập hợp đoàn viên, hội viên. Phát huy vai trò của đảng viên, đoàn viên, hội viên trong xây dựng chi bộ, chi đoàn, chi hội vững mạnh. Nội dung sinh hoạt của chi bộ, chi đoàn, chi hội phải gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ba là, chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở về trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, khả năng điều hành các buổi sinh hoạt. Quá trình điều hành sinh hoạt chi bộ cần bảo đảm đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên, đúng chương trình nghị sự đã thông báo; đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; các quyết nghị của chi bộ phải đúng trình tự, thủ tục.

Bốn là, phát huy dân chủ, tôn trọng và bảo lưu ý kiến đảng viên và ý kiến thuộc về thiểu số. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, cộng với tinh thần đoàn kết là giải pháp hiệu quả để phòng-chống nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

LÊ THỊ THANH MAI - Bí thư Huyện ủy

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc