Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn

Ngày đăng: 31-05-2023, 10:00 - Lượt truy cập: 260

Nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh năm 2023, đặc biệt là giai đoạn cao điểm nắng nóng có nguy cơ thiếu điện do thiếu hụt nguồn nước. Ngày 30/5/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1268/UBND-CNXD yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai; Công ty Điện lực Gia Lai; Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn.Quang cảnh.JPG

UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác phối hợp đảm bảo cung ứng điện và đẩy mạnh các hoạt động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn tỉnh

Theo đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025. Tăng cường các giải pháp về tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại (DR), tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể: Phấn đấu so với cùng kỳ các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng giảm 10%. Các trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng giảm 5%. Các đơn vị chiếu sáng công cộng áp dụng các biện pháp để tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng giảm 50%. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng giảm ít nhất 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Gia Lai/Điện lực các huyện, thị xã, thành phố trong trường hợp xảy ra thiếu điện. Các khách hàng sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn, thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16/11/2017 của Bộ Công Thương, khi có yêu cầu, thông báo của đơn vị điện lực. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt để chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ, không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 26 độ C. UBND các địa phương xây dựng các giải pháp triển khai thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, trong đó xác định trọng tâm cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận để người dân, doanh nghiệp tự giác tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng năm 2023. Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông, đài phát thanh tại địa phương xây dựng chuyên mục tuyên truyền về thực hiện tiết kiệm điện. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai thông tin tới các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trà Đa, Khu cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh về tình hình cung ứng điện khó khăn năm 2023, thực hiện tiết kiệm điện; chủ động điều chỉnh Kế hoạch sản xuất của đơn vị cho phù hợp; khuyến khích tham gia tự nguyện Chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) - phi thương mại theo quy định.

Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai, Báo Gia Lai thực hiện công tác tuyên truyền tới khách hàng sử dụng điện về các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thông báo về tình hình cung cấp điện khó khăn trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh để người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cơ quan biết, cùng chia sẻ. Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện, tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường dây, trạm biến áp, nâng cao năng lực khai thác thiết bị, hạn chế sự cố, giảm tổn thất điện năng. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện trong phạm vi quản lý đối với các khách hàng sử dụng điện. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm chấp hành nghiêm Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả./.

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc