Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Thực hiện nghiêm quy định mức đóng học phí

Ngày đăng: 19-08-2019, 10:00 - Lượt truy cập: 265
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1700/UBND-KGVX về việc thực hiện Nghị quyết số 113/2019/NQ-HĐND ngày 10-7-2019 của HĐND tỉnh quy định mức đóng học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp của các trường công lập năm học 2019-2020. ​Theo đó, để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 113/2019/NQ-HĐND và thực hiện nghiêm việc thu các khoản trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD-ĐT), UBND tỉnh chỉ đạo: Các sở: GD-ĐT, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, các cơ sở đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện mức học phí năm học 2019-2020 theo Nghị quyết số 113/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
 
 Về nguyên tắc thu học phí; chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; tổ chức thu, quản lý, sử dụng học phí và chế độ báo cáo: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2-10-2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16-10-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. Đối với thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thực hiện theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 và các quy định hiện hành của Nhà nước. 
 
Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 1052/BGDĐT-KHTC ngày 18-3-2019 của Bộ GD-ĐT về thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD-ĐT năm học 2019-2020; các trường cam kết không thu các khoản ngoài học phí trái quy định trong trường học, có hình thức xử lý nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý vi phạm.

HÀ SỰ-GLO

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh