Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng: 24-05-2023, 08:00 - Lượt truy cập: 269

UBND tỉnh Gia Lai ban hành công văn số 1189/UBND-KGVX ngày 23/5/2023 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 28/4/2023 của Tỉnh ủy Gia Lai triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.1_20230310141934.png

 Bìa sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Nguồn: internet)

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 28/4/2023 của Tỉnh ủy Gia Lai triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt rộng rãi nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng xã hội. Theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm văn hóa, nghệ thuật... tuyên truyền về nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, Báo Gia Lai; Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai mở các chuyên trang, chuyên mục, thực hiện các phóng sự, tin bài tuyên truyền sâu rộng về nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, về thành tựu công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; gắn với đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương kịp thời những điển hình, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội./.Ngọc Minh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc