Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Nguyên tắc, tiêu chí sử dụng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn

Ngày đăng: 06-11-2018, 05:00 - Lượt truy cập: 713

Ngày 02/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2475/UBND-KTTH về nguyên tắc, tiêu chí sử dụng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn tại địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư (nếu có) trong giai đoạn 2016-2020.


Theo đó, văn bản nêu rõ nguyên tắc sử dụng của nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 6, Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm và Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/ 9/2015 của Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

DSC_8413 copy.jpg

Minh họa, ảnh Đức Thụy

Về tiêu chí và thứ tự ưu tiên lựa chọn là bố trí vốn cho các dự án không phải áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án đã được quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời,  bố trí vốn cho các dự án cấp bách, các nhu cầu mới phát sinh, các dự án liên quan đến an ninh quốc gia; các dự án cấp bách còn thiếu vốn thuộc các ngành, lĩnh vực và các chương trình mục tiêu; các dự án dở dang bị giãn, hoãn tiến độ, cần phải thực hiện tiếp. Các huyện, thị xã, thành phố chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án trong khuôn khổ số vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương mình, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền có ý kiến.

UBND tỉnh yêu cầu, UBND các địa phương phân bổ và sử dụng hết vốn cân đối ngân sách phân cấp cho các huyện, thị xã, thành phố các năm 2016, 2017, 2018, không để dự phòng. Tổ chức xây dựng phương án phân bổ 10% dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn đã giao tại Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư (nếu có), theo các nguyên tắc, tiêu chí như trên, báo cáo HĐND các huyện, thị xã, thành phố quyết định theo quy định Luật Đầu tư công và Nghị quyết của HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kịp thời xử lý./.​

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh