Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Triển khai cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 12-05-2023, 05:00 - Lượt truy cập: 201

Ngày 12/5/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1110/UBND-NC chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 05/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ công tác CCHC tại địa phương mình theo Kế hoạch năm 2023 của Ban Chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là tiêu chí đánh giá cán bộ. Đồng thời, triển khai hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh.


Phương vi.jpg

Người dân được hướng dẫn quy trình thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Phương Linh

Trong đó, rà soát, ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của mình để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, cắt giảm các TTHC không cần thiết. Nghiên cứu kỹ lưỡng việc áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn,... Bên cạnh đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động ban hành hoặc đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thúc đẩy CCHC; rà soát, ban hành các giải pháp, tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả CCHC, nhất là cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn" về hoàn thiện thể chế; bổ sung trang thiết bị và nguồn lực để triển khai Đề án 06. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC, nhất là TTHC nội bộ, kịp thời sửa đổi những quy định chưa phù hợp, chưa sát thực tế, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp như: Về phòng cháy, chữa cháy, đầu tư công, tài chính, ngân sách, định giá đất đai, giao đất, giao rừng... Rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2023. Có các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bảo đảm từ ngày 01/6/2023 người dân không phải cung cấp lại thông tin khi thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa chế độ báo cáo theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phấn đấu một số chỉ tiêu cụ thể như: Nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện TTHC, phấn đấu năm 2023 đạt trên 85%, đến năm 2025 đạt 95%; tỷ lệ giải quyết đúng hạn TTHC đạt trên 90%; đến cuối năm 2023, 50% TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Khung Bộ chỉ số điều hành phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh và chuẩn hóa thông tin, dữ liệu. Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, tích hợp, chia sẻ các thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1498/QĐ-TTg ngày 11/9/2021. Hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu về kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trong tháng 5/2023. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp, nhất là cấp xã. Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh căn cứ vào kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022, Chỉ số CCHC năm 2022 xác định rõ ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân, trách nhiệm để tiếp tục phát huy những kinh nghiệm hay, bài học quý; đồng thời, đề ra những giải pháp để khắc phục ngay những hạn chế, yếu kèm, đặc biệt là hạn chế, yếu kém trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, TTHC giữa các cơ quan hành chính với nhau, giữa cấp dưới với cấp trên nhằm đẩy nhanh tốc độ CCHC, cải cách TTHC./.

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc