Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Huyện Phú Thiện

- Lượt truy cập: 1875
Huyện Phú Thiện được thành lập theo Nghị định số 50/2007/NĐ-CP ngày 30-3-2007 của Chính phủ. Theo Nghị định này, huyện Ayun Pa được chia tách để thành lập thị xã Ayun Pa (phía đông) và huyện Phú Thiện (phía tây). Trước đây Phú thiện là thị trấn nhỏ của huyện Ayun Pa, nằm ở vị trí đông nam tỉnh