Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

Ngày đăng: 24-05-2019, 08:55 - Người đăng: admin

​Quyết định Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích của tòa ánthongbaomattich022019.pdf