Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Sở Khoa học và Công nghệ

- Lượt truy cập: 5069

1. Thông tin liên hệ:
 

- Địa chỉ: 98b, Phạm Văn đồng, thành phố Plieku

 - Số máy trực trong giờ: (0269) 3826.264

- Số máy trực ngoài giờ: (0269) 3827.564

- Số máy fax:   (0269) 3823.934                    

- Địa chỉ Email: skhcn@gialai.gov.vn

 

Website:http://skhcn.gialai.gov.vn

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

Vị trí, chức năng: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và theo quy định của pháp luật. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ, quyền hạn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai thực hiện theo quy định tại mục II, phần I của Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Liên Bộ Khoa học&Công nghệ - Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.

 3. Cơ cấu tổ chức: 

Giám đốc, các Phó giám đốc và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở theo đúng quy định (nếu tổ chức lại các đơn vị này hoặc thành lập mới)./.​

  • Lượt truy cập: 15968

    Đang truy cập: 3

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc