Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Sở Nội vụ

- Lượt truy cập: 15828

1. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, TP. PLeiku

- Số máy trực trong giờ: (0269) 3824.405

- Số máy trực ngoài giờ: (0269)3824.241                        

- Số máy fax: (0269)3871.026

- Địa chỉ Email: snv@gialai.gov.vn;                                                             

Website: http://snv.gialai.gov.vn/

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

Vị trí, chức năng: 

Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ trên địa bàn tỉnh, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng. 

Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, con con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đao, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ. 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Thực hiện theo Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và theo hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên.

 3. Cơ cấu tổ chức: 

 

​Giám đốc, các Phó giám đốc và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ.​

Giám đốc Sở Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cơ cấu bộ máy các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu bộ máy tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở theo đúng quy định.        

 Biên chế của Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh./.​

  • Lượt truy cập: 15968

    Đang truy cập: 3

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc