Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết

Ngày đăng: 29-10-2018, 02:15 - Người đăng: Mai Thi Dao

Toà án nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai thông báo cho ông Nguyễn Văn Quá, sinh ngày 29/10/1974. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Làng De Lung 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Ông Nguyễn Văn Quá vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 07/12/2012.

Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Văn Quá liên hệ với Toà án nhân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 286 Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Văn Quá thì thông báo cho Toà án nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo địa chỉ như trên; UBND xã Ia Tô theo địa chỉ thôn 1, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; người yêu cầu là bà Nguyễn Thị Thẩm theo địa chỉ Làng De Lung 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn là 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Văn Quá thì Tòa sẽ mở  phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.