Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Thủ tục hành chính

Xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

Thẩm quyền giải quyết:
Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực:
Lĩnh vực môi trường, đất đai
Lĩnh vực thống kê:
Lĩnh vực Môi trường, đất đai
Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã.

Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung hồ sơ đúng quy định.

Bước 3: Người nộp hồ sơ nộp phí, lệ phí, nhận kết quả tại nơi đã nộp hồ sơ.
Thành phần hồ sơ:
Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Lệ phí:

- Lệ phí:  thực hiện theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện:

Giấy chứng nhận đã được chỉnh lý.

Cơ quan thực hiện:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, phòng Tài nguyên và Môi trường.

3. Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Chi cục thuế.
Đối tượng thực hiện:

Cá nhân, hộ gia đình                                                              

Yêu cầu hoặc điều kiện:

Chuyển mục đích sử dụng đất thuộc các trường hợp:

1. Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thuỷ sản;

2. Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác;

3. Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

4. Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

5. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
Căn cứ pháp lý:

- Luật đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc