Sign In

Cổng thông tin điện tử

tỉnh Gia Lai

Thủ tướng chỉ thị tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên (Mới)

Ngày đăng: 06-12-2019, 10:00

​Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.