Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử tại cơ quan hành chính nhà nước và các chỉ số cải cách hành chính liên quan công tác cải cách hành chính của tỉnh

Ngày đăng: 09-07-2019, 02:27 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

​Đính kèm nội dung tại đây 44 TB UBND.signed.pdf